ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
22843 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 1 0 0 0 0 0 1 1
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 203 0 13 0 0 0 135 216
23564 ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี 509 0 0 0 0 2 414 511
23565 ศูนย์แพทย์ชุมชนอุทัยทิศ 4 0 0 0 0 0 4 4
24074 ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม 1 0 0 0 0 0 1 1
24483 ประชุมการแพทย์ 1 0 0 0 0 0 1 1
24701 ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 2 0 0 0 0 0 2 2
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 850 0 211 0 0 0 600 1,061
27704 1 0 0 0 0 0 1 1
27743 คลินิกเวชกรรมชานเมือง 1 0 0 0 0 0 1 1
28789 โรงพยาบาลฆ้องชัย 1 0 0 0 0 0 1 1
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 468 0 423 0 0 0 437 891