รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ ปีงบประมาณ 2561
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
28789 โรงพยาบาลฆ้องชัย 1 0 0 0 0 0 1 1
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 2,662 0 1,498 0 0 0 1,167 4,160
29953 คลินิกขจรการแพทย์1 14 0 0 0 0 0 9 14
54704 1 0 0 0 0 0 1 1