รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม อื่นๆ รวม
S5250 Fracture of the lower end of r 7 22 5 19 17 12 5 21 1 6 1 2 7 125
S4200 Fracture of clavicle: closed 0 8 2 2 10 1 1 11 4 0 2 1 4 46
S6260 Fracture of other finger: clos 1 6 4 3 4 0 4 6 5 3 2 2 4 44
S5260 Fracture of the lower end of b 2 7 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 16
S9250 Fracture of other toe: closed 0 1 2 1 1 0 3 1 0 2 0 1 1 13
S5280 Fracture of other parts of for 0 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8
S9240 Fracture of great toe: closed 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5
S6250 Fracture of thumb: closed 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3