รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค ศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ขอนแก่น จิตเวชขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง