ช่วงวันที่
รายงานอันดับโรค แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค.
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง
C18 Malignant neoplasm of colon 251 877
C20 Malignant neoplasm of rectum 158 594
C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 293 416
C50 Malignant neoplasm of breast 220 322
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 60 300
C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 164 211
C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction 46 153
C16 Malignant neoplasm of stomach 44 119
C67 Malignant neoplasm of bladder 46 81
C53 Malignant neoplasm of cervix uteri 50 76
C61 Malignant neoplasm of prostate 49 71
C92 Myeloid leukaemia 38 67
C79 Secondary malignant neoplasm of other sites 58 63
C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 37 49
C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs 37 44
C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 29 41
C82 Follicular [nodular] non-Hodgkin's lymphoma 8 41
C25 Malignant neoplasm of pancreas 31 40
C56 Malignant neoplasm of ovary 26 38
C15 Malignant neoplasm of oesophagus 25 37
C11 Malignant neoplasm of nasopharynx 25 35
C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma 26 35
C54 Malignant neoplasm of corpus uteri 30 35
C23 Malignant neoplasm of gallbladder 20 33
C44 Other malignant neoplasms of skin 25 28
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract 9 25
C71 Malignant neoplasm of brain 18 22
C88 Malignant immunoproliferative diseases 6 21
C95 Leukaemia of unspecified cell type 18 20
C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis 16 19
C32 Malignant neoplasm of larynx 13 18
C49 Malignant neoplasm of other connective and soft tissue 14 16
C02 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue 12 14
C12 Malignant neoplasm of pyriform sinus 6 12
C09 Malignant neoplasm of tonsil 8 11
C91 Lymphoid leukaemia 7 9
C04 Malignant neoplasm of floor of mouth 6 9
C48 Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum 6 8
C00 Malignant neoplasm of lip 5 8
C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites 7 7
C60 Malignant neoplasm of penis 7 7
C41 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites 4 6
C80 Malignant neoplasm without specification of site 5 5
C10 Malignant neoplasm of oropharynx 3 5
C66 Malignant neoplasm of ureter 5 5
C84 Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas 2 5
C13 Malignant neoplasm of hypopharynx 3 4
C08 Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands 4 4
C26 Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs 2 4
C38 Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura 4 4