ช่วงวันที่
รายงานอันดับโรค แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค.
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง
C03 Malignant neoplasm of gum 2 2
C00 Malignant neoplasm of lip 2 2
C10 Malignant neoplasm of oropharynx 2 2
C62 Malignant neoplasm of testis 2 2
C86 1 1
C07 Malignant neoplasm of parotid gland 1 1
C93 Monocytic leukaemia 1 1
C55 Malignant neoplasm of uterus, part unspecified 1 1
C08 Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands 1 1
C81 Hodgkin's disease 1 1
C17 Malignant neoplasm of small intestine 1 1
C21 Malignant neoplasm of anus and anal canal 1 1
C40 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs 1 1
C74 Malignant neoplasm of adrenal gland 1 1
C65 Malignant neoplasm of renal pelvis 1 1
C96 Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue 1 1