ช่วงวันที่
รายงานอันดับโรค แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค.
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง
C50 Malignant neoplasm of breast 218 807
C18 Malignant neoplasm of colon 176 648
C20 Malignant neoplasm of rectum 112 398
C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 215 258
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 35 158
C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction 51 146
C16 Malignant neoplasm of stomach 34 131
C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 92 126
C92 Myeloid leukaemia 37 60
C53 Malignant neoplasm of cervix uteri 31 47
C79 Secondary malignant neoplasm of other sites 36 46
C15 Malignant neoplasm of oesophagus 17 34
C61 Malignant neoplasm of prostate 22 31
C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 17 30
C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 22 29
C95 Leukaemia of unspecified cell type 24 27
C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma 24 27
C44 Other malignant neoplasms of skin 23 26
C25 Malignant neoplasm of pancreas 14 21
C23 Malignant neoplasm of gallbladder 7 21
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract 10 19
C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs 17 19
C56 Malignant neoplasm of ovary 13 15
C67 Malignant neoplasm of bladder 12 15
C71 Malignant neoplasm of brain 13 13
C11 Malignant neoplasm of nasopharynx 6 12
C77 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes 7 12
C32 Malignant neoplasm of larynx 7 11
C91 Lymphoid leukaemia 8 10
C60 Malignant neoplasm of penis 10 10
C54 Malignant neoplasm of corpus uteri 8 9
C84 Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas 5 8
C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites 8 8
C02 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue 7 7
C49 Malignant neoplasm of other connective and soft tissue 4 6
C80 Malignant neoplasm without specification of site 6 6
C82 Follicular [nodular] non-Hodgkin's lymphoma 2 6
C38 Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura 6 6
C88 Malignant immunoproliferative diseases 1 6
C37 Malignant neoplasm of thymus 1 5
C09 Malignant neoplasm of tonsil 3 4
C06 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth 4 4
C13 Malignant neoplasm of hypopharynx 3 3
C04 Malignant neoplasm of floor of mouth 2 3
C41 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites 3 3
C43 Malignant melanoma of skin 2 3
C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis 3 3
C48 Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum 3 3
C01 Malignant neoplasm of base of tongue 3 3
C75 Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures 2 2