ช่วงวันที่
รายงานอันดับโรคเสียชีวิต แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค.
รหัส โรค คน
C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 24
C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 13
C50 Malignant neoplasm of breast 7
C18 Malignant neoplasm of colon 6
C20 Malignant neoplasm of rectum 4
C92 Myeloid leukaemia 3
C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma 2
C91 Lymphoid leukaemia 2
C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs 2
C53 Malignant neoplasm of cervix uteri 2
C95 Leukaemia of unspecified cell type 2
C48 Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum 2
C15 Malignant neoplasm of oesophagus 2
C16 Malignant neoplasm of stomach 2
C32 Malignant neoplasm of larynx 1
C09 Malignant neoplasm of tonsil 1
C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 1
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 1
C79 Secondary malignant neoplasm of other sites 1
C23 Malignant neoplasm of gallbladder 1
C67 Malignant neoplasm of bladder 1
C61 Malignant neoplasm of prostate 1
C56 Malignant neoplasm of ovary 1
C25 Malignant neoplasm of pancreas 1
C01 Malignant neoplasm of base of tongue 1