รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค. อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
C21 Malignant neoplasm of anus and 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2
C30 Malignant neoplasm of nasal ca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2
C48 Malignant neoplasm of retroper 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
C31 Malignant neoplasm of accessor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
C70 Malignant neoplasm of meninges 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C72 Malignant neoplasm of spinal c 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
C93 Monocytic leukaemia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
C05 Malignant neoplasm of palate 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C07 Malignant neoplasm of parotid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
C08 Malignant neoplasm of other an 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C74 Malignant neoplasm of adrenal 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C12 Malignant neoplasm of pyriform 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
C37 Malignant neoplasm of thymus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C26 Malignant neoplasm of other an 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
C96 Other and unspecified malignan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1