รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ ปีงบประมาณ 2561
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
10670 1 0 0 0 0 0 1 1
10708 1 0 0 0 0 0 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 47 0 0 0 0 0 18 47
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 109 0 0 0 0 0 54 109
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 63 0 4 0 0 0 33 67
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 32 0 3 0 0 0 22 35
11055 โรงพยาบาลบรบือ 97 0 5 0 0 0 49 102
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 87 0 0 0 0 0 34 87
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 77 0 2 0 0 0 39 79
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 124 0 2 0 0 0 52 126
11059 โรงพยาบาลนาดูน 42 0 3 0 0 0 20 45
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 30 0 0 0 0 0 18 30
21431 ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 0 0 0 0 0 1 1
22953 ศูนย์บริการ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 0 1 0 0 0 10 13
24704 33 0 0 0 0 0 13 33
28843 19 0 0 0 0 0 8 19