รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค. อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
C50 Malignant neoplasm of breast 19 40 20 4 17 38 17 53 18 6 9 11 6 74 258
C18 Malignant neoplasm of colon 3 24 8 6 42 22 23 14 8 5 12 0 2 74 169
C20 Malignant neoplasm of rectum 11 9 1 5 12 5 17 15 3 8 1 0 2 45 89
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 5 2 10 7 0 4 2 12 6 0 0 0 0 16 48
C22 Malignant neoplasm of liver an 0 7 11 4 5 1 4 3 2 3 1 2 0 38 43
C34 Malignant neoplasm of bronchus 4 2 2 1 4 1 2 3 0 0 0 2 0 19 21
C19 Malignant neoplasm of rectosig 0 1 3 0 1 1 2 4 0 3 0 0 0 9 15
C67 Malignant neoplasm of bladder 0 0 4 1 1 0 0 1 1 0 3 2 0 8 13
C16 Malignant neoplasm of stomach 1 1 1 0 0 4 0 2 0 1 0 0 1 9 11
C61 Malignant neoplasm of prostate 0 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 6 8
C79 Secondary malignant neoplasm o 0 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 7 7
C78 Secondary malignant neoplasm o 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 7 7
C95 Leukaemia of unspecified cell 0 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 6 7
C24 Malignant neoplasm of other an 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 3 7
C84 Peripheral and cutaneous T-cel 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
C85 Other and unspecified types of 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 7 7
C92 Myeloid leukaemia 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5 6
C76 Malignant neoplasm of other an 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 6 6
C90 Multiple myeloma and malignant 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 4 5
C53 Malignant neoplasm of cervix u 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 4
C60 Malignant neoplasm of penis 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4
C73 Malignant neoplasm of thyroid 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 4 4
C71 Malignant neoplasm of brain 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3
C56 Malignant neoplasm of ovary 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 3
C32 Malignant neoplasm of larynx 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3
C77 Secondary and unspecified mali 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
C48 Malignant neoplasm of retroper 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 3
C25 Malignant neoplasm of pancreas 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3
C91 Lymphoid leukaemia 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
C88 Malignant immunoproliferative 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2
C02 Malignant neoplasm of other an 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2
C08 Malignant neoplasm of other an 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
C23 Malignant neoplasm of gallblad 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
C44 Other malignant neoplasms of s 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
C49 Malignant neoplasm of other co 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2
C64 Malignant neoplasm of kidney, 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
C15 Malignant neoplasm of oesophag 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
C62 Malignant neoplasm of testis 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2
C12 Malignant neoplasm of pyriform 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
C11 Malignant neoplasm of nasophar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
C17 Malignant neoplasm of small in 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C26 Malignant neoplasm of other an 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
C38 Malignant neoplasm of heart, m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
C82 Follicular [nodular] non-Hodgk 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C43 Malignant melanoma of skin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
C74 Malignant neoplasm of adrenal 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C54 Malignant neoplasm of corpus u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
C70 Malignant neoplasm of meninges 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
C41 Malignant neoplasm of bone and 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1