รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค. อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค ศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ขอนแก่น จิตเวชขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
C50 Malignant neoplasm of breast 63 0 25 0 9 0 6 79 103
C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 59 0 9 0 0 0 1 63 69
C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 48 0 4 0 0 0 1 48 53
C56 Malignant neoplasm of ovary 9 0 25 0 0 0 1 28 35
C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 14 1 11 0 1 0 3 27 30
C54 Malignant neoplasm of corpus uteri 10 0 11 0 0 0 4 22 25
C18 Malignant neoplasm of colon 14 0 6 0 2 0 2 20 24
C20 Malignant neoplasm of rectum 11 0 9 0 3 0 0 22 23
C53 Malignant neoplasm of cervix uteri 4 0 9 0 0 0 3 14 16
C02 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue 8 0 7 0 1 0 0 12 16
C11 Malignant neoplasm of nasopharynx 2 0 6 0 4 0 2 13 14
C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma 7 0 4 0 0 0 2 10 13
C71 Malignant neoplasm of brain 8 0 3 0 0 0 0 10 11
C32 Malignant neoplasm of larynx 6 0 3 0 0 0 0 6 9
C61 Malignant neoplasm of prostate 6 0 3 0 0 0 0 8 9
C79 Secondary malignant neoplasm of other sites 3 0 3 0 0 0 1 6 7
C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive or 3 0 4 0 0 0 0 6 7
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 4 0 1 0 0 0 2 7 7
C67 Malignant neoplasm of bladder 2 0 3 0 1 0 0 6 6
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary 5 0 1 0 0 0 0 5 6
C95 Leukaemia of unspecified cell type 2 0 4 0 0 0 0 6 6
C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites 5 0 0 0 1 0 0 6 6
C15 Malignant neoplasm of oesophagus 5 0 0 0 0 0 0 4 5
C44 Other malignant neoplasms of skin 1 0 3 0 0 0 1 5 5
C77 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes 3 0 1 0 0 0 0 3 4
C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 1 0 0 0 0 0 3 3 4
C51 Malignant neoplasm of vulva 2 0 1 0 0 0 1 3 4
C92 Myeloid leukaemia 1 0 3 0 0 0 0 4 4
C49 Malignant neoplasm of other connective and soft tissue 3 0 1 0 0 0 0 3 4
C03 Malignant neoplasm of gum 0 0 4 0 0 0 0 3 4
C06 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth 4 0 0 0 0 0 0 4 4
C12 Malignant neoplasm of pyriform sinus 1 0 0 0 3 0 0 3 4
C16 Malignant neoplasm of stomach 4 0 0 0 0 0 0 3 4
C23 Malignant neoplasm of gallbladder 4 0 0 0 0 0 0 3 4
C25 Malignant neoplasm of pancreas 4 0 0 0 0 0 0 4 4
C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis 1 0 2 0 0 0 0 3 3
C91 Lymphoid leukaemia 1 0 0 0 0 0 2 2 3
C30 Malignant neoplasm of nasal cavity and middle ear 2 0 0 0 0 0 1 3 3
C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction 3 0 0 0 0 0 0 3 3
C60 Malignant neoplasm of penis 2 0 0 0 1 0 0 2 3
C43 Malignant melanoma of skin 1 0 1 0 0 0 0 2 2
C41 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other 2 0 0 0 0 0 0 2 2
C84 Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas 2 0 0 0 0 0 0 1 2
C01 Malignant neoplasm of base of tongue 1 0 1 0 0 0 0 2 2
C07 Malignant neoplasm of parotid gland 0 0 1 0 0 0 1 2 2
C38 Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura 2 0 0 0 0 0 0 1 2
C62 Malignant neoplasm of testis 2 0 0 0 0 0 0 2 2
C72 Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other 2 0 0 0 0 0 0 1 2
C10 Malignant neoplasm of oropharynx 0 0 1 0 0 0 0 1 1
C00 Malignant neoplasm of lip 1 0 0 0 0 0 0 1 1