รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค. อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค ศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ขอนแก่น จิตเวชขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
C82 Follicular [nodular] non-Hodgkin's lymphoma 0 0 1 0 0 0 0 1 1
C04 Malignant neoplasm of floor of mouth 0 0 1 0 0 0 0 1 1
C69 Malignant neoplasm of eye and adnexa 1 0 0 0 0 0 0 1 1
C81 Hodgkin's disease 0 0 1 0 0 0 0 1 1
C93 Monocytic leukaemia 0 0 1 0 0 0 0 1 1
C80 Malignant neoplasm without specification of site 1 0 0 0 0 0 0 1 1