รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ ปีงบประมาณ 2561
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 52 2 0 0 0 0 53 54
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 40 2 0 0 0 0 42 42
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 11 0 0 0 0 0 11 11
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 5 0 0 0 0 0 5 5
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 4 0 0 0 0 0 4 4
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 3 0 0 0 0 0 3 3
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 3 0 0 0 0 0 3 3
11059 โรงพยาบาลนาดูน 2 0 0 0 0 0 2 2
11051 โรงพยาบาลแกดำ 2 0 0 0 0 0 2 2
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 1 0 0 0 0 0 1 1
12276 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 1 0 0 0 0 0 1 1
14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 1 0 0 0 0 0 1 1