รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค. อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค ศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ขอนแก่น จิตเวชขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 20 0 5 0 0 0 3 27 28
C50 Malignant neoplasm of breast 3 0 9 0 7 0 2 19 21
C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 4 0 8 0 0 0 1 13 13
C20 Malignant neoplasm of rectum 3 0 4 0 4 0 2 13 13
C18 Malignant neoplasm of colon 3 0 1 0 0 0 3 7 7
C95 Leukaemia of unspecified cell type 2 0 4 0 0 0 0 6 6
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 2 0 0 0 0 0 3 4 5
C92 Myeloid leukaemia 0 0 3 0 0 0 0 3 3
C61 Malignant neoplasm of prostate 2 0 0 0 0 0 0 2 2
C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive or 0 0 0 0 0 0 2 2 2
C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 2 0 0 0 0 0 0 2 2
C56 Malignant neoplasm of ovary 0 0 0 0 0 0 2 2 2
C67 Malignant neoplasm of bladder 1 0 1 0 0 0 0 2 2
C53 Malignant neoplasm of cervix uteri 1 0 1 0 0 0 0 2 2
C11 Malignant neoplasm of nasopharynx 0 0 1 0 0 0 1 2 2
C71 Malignant neoplasm of brain 2 0 0 0 0 0 0 2 2
C84 Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas 1 0 0 0 0 0 0 1 1
C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 1 0 0 0 0 0 0 1 1
C77 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes 0 0 1 0 0 0 0 1 1
C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites 1 0 0 0 0 0 0 1 1
C74 Malignant neoplasm of adrenal gland 0 0 0 0 0 0 1 1 1
C91 Lymphoid leukaemia 0 0 1 0 0 0 0 1 1
C70 Malignant neoplasm of meninges 0 0 0 0 0 0 1 1 1
C15 Malignant neoplasm of oesophagus 1 0 0 0 0 0 0 1 1
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary 1 0 0 0 0 0 0 1 1
C25 Malignant neoplasm of pancreas 1 0 0 0 0 0 0 1 1
C41 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other 1 0 0 0 0 0 0 1 1
C54 Malignant neoplasm of corpus uteri 0 0 1 0 0 0 0 1 1
C60 Malignant neoplasm of penis 0 0 1 0 0 0 0 1 1
C62 Malignant neoplasm of testis 1 0 0 0 0 0 0 1 1
C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis 0 0 1 0 0 0 0 1 1
C66 Malignant neoplasm of ureter 1 0 0 0 0 0 0 1 1
C02 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue 0 0 0 0 0 0 1 1 1