รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก สาขาจิตเวช อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
F20 Schizophrenia 27 0 47 3 8 34 26 28 28 32 0 108 233
F32 Depressive episodes 16 6 36 0 8 12 11 30 11 14 0 63 144
F90 Hyperkinetic disorders 9 8 37 0 17 14 23 15 0 0 0 53 123
F10 Mental and behavioral disorder 5 5 27 5 5 9 8 21 0 12 0 58 97
F29 Unspecified nonorganic psychos 6 0 26 1 5 15 2 20 0 11 0 77 86
F41 Other anxiety disorders 14 5 9 1 2 5 5 6 2 13 0 41 62
F31 Bipolar affective disorder 10 0 6 0 0 9 3 2 12 0 0 17 42
F03 Unspecified dementia 1 8 8 0 6 6 0 7 1 0 0 21 37
F23 Acute and transient psychotic 6 0 14 0 1 5 1 3 2 3 0 14 35
F00 Dementia in Alzheimer's diseas 2 3 3 0 9 1 1 2 3 0 0 16 24
F43 Reaction to severe stress, and 0 2 2 0 4 6 2 0 1 4 0 13 21
F15 Mental and behavioral disorder 2 0 10 0 0 0 0 3 0 6 0 7 21
F25 Schizoaffective disorders 3 0 5 0 3 0 0 5 2 0 0 7 18
F89 Unspecified disorder of psycho 1 0 0 2 2 0 6 2 1 4 0 15 18
F79 Unspecified mental retardation 9 0 3 0 0 0 4 1 0 0 0 9 17
F80 Specific developmental disorde 3 1 2 1 0 1 4 2 1 1 0 15 16
F05 Delirium, not induced by alcoh 0 1 2 1 2 0 1 2 0 4 0 11 13
F70 Mild mental retardation 0 0 0 0 6 1 3 0 1 0 0 7 11
F51 Nonorganic sleep disorders 4 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 7 10
F84 Pervasive developmental disord 3 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 9 10
F06 Other mental disorders due to 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 4 8
F95 Tic disorders 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6
F02 Dementia in other diseases cla 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 5 6
F09 Unspecified organic or symptom 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 3 5
F81 Specific developmental disorde 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 4 5
F45 Somatoform disorders 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5
F88 Other disorders of psychologic 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 5 5
F19 Mental and behavioral disorder 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5
F01 Vascular dementia 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 5 5
F91 Conduct disorders 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 4
F71 Moderate mental retardation 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 3 4
F28 Other nonorganic psychotic dis 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 4
F68 Other disorders of adult perso 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 4
F63 Habit and impulse disorders 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 4
F22 Persistent delusional disorder 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 3
F17 Mental and behavioral disorder 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
F83 Mixed specific developmental d 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2
F40 Phobic anxiety disorders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2
F82 Specific developmental disorde 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
F48 Other neurotic disorders 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
F72 Severe mental retardation 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
F39 Unspecified mood [affective] d 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
F33 Recurrent depressive disorder 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
F13 Mental and behavioral disorder 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1