รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก สาขาจิตเวช รพท.มค. อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค ศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ขอนแก่น จิตเวชขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
F20 Schizophrenia 0 0 0 29 0 0 1 24 30
F10 Mental and behavioral disorders due to use of alcohol 2 0 0 10 0 0 10 16 22
F32 Depressive episodes 1 0 0 16 0 0 1 9 18
F15 Mental and behavioral disorders due to use of other stimulan 0 0 0 4 0 0 7 8 11
F23 Acute and transient psychotic disorders 0 0 0 8 0 0 3 10 11
F31 Bipolar affective disorder 0 0 2 3 0 0 0 4 5
F80 Specific developmental disorders of speech and language 3 0 2 0 0 0 0 5 5
F90 Hyperkinetic disorders 0 0 0 4 0 0 0 4 4
F29 Unspecified nonorganic psychosis 0 0 0 4 0 0 0 3 4
F25 Schizoaffective disorders 0 0 0 2 0 0 1 2 3
F89 Unspecified disorder of psychological development 2 0 1 0 0 0 0 3 3
F84 Pervasive developmental disorders 2 0 0 0 0 0 0 2 2
F45 Somatoform disorders 0 2 0 0 0 0 0 1 2
F81 Specific developmental disorders of scholastic skills 0 0 1 0 0 0 0 1 1
F09 Unspecified organic or symptomatic mental disorder 0 0 0 1 0 0 0 1 1
F70 Mild mental retardation 0 0 0 0 0 0 1 1 1
F41 Other anxiety disorders 0 0 1 0 0 0 0 1 1
F12 Mental and behavioral disorders due to use of cannabinoids 0 0 0 0 0 0 1 1 1
F19 Mental and behavioral disorders due to use of multiple drug 0 0 0 1 0 0 0 1 1
F00 Dementia in Alzheimer's disease (G30.-+) 0 0 0 1 0 0 0 1 1