รายงาน สถิติจำนวนผู้มารับบริการโรคติดเชื้อในกระแสเลือด แผนกผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561
รหัส สถานพยาบาล อายุ 0-14 ปี อายุ 15 ปี ขึ้นไป รวม
10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม 8 775 786
11051 โรงพยาบาลแกดำ 0 37 38
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 0 97 98
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 0 26 26
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 1 32 33
11055 โรงพยาบาลบรบือ 0 85 85
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 0 13 13
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 0 35 35
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 3 99 102
11059 โรงพยาบาลนาดูน 0 34 35
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 0 20 21