จำนวนผู้มารับบริการโรคติดเชื้อในกระแสเลือด แผนกผู้ป่วยใน อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค รพท.มค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช จำนวนครั้ง