จำนวนผู้เสียชีวิตโรคติดเชื้อในกระแสเลือด แผนกผู้ป่วยใน อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค รพท.มค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช จำนวนครั้ง
A412 Septicaemia due to unspecified 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A415 Septicaemia due to other Gram- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A419 Septicaemia, unspecified 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
R572 Septic shock 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 13