รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก สาขาอายุรกรรม รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ ปีงบประมาณ 2561
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11051 โรงพยาบาลแกดำ 4 0 0 0 0 0 4 4
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 1 0 9 0 0 0 10 10
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 3 0 4 0 0 0 7 7
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 0 0 1 0 0 0 1 1
11055 โรงพยาบาลบรบือ 4 0 11 0 0 0 15 15
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 0 0 5 0 0 0 5 5
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1 0 1 0 0 0 2 2
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 4 0 1 0 0 0 4 5
11059 โรงพยาบาลนาดูน 0 0 2 0 0 0 2 2
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 3 0 0 0 0 0 3 3