รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก อายุรกรรม รพท.มค. อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช จำนวนคน จำนวนครั้ง
A41 Other septicaemia 4 8 4 1 15 4 1 4 1 0 41 42
R57 Shock, not elsewhere classifie 0 2 3 0 0 1 1 1 1 3 12 12