รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน สาขาอายุรกรรม รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ ปีงบประมาณ 2561
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
11051 โรงพยาบาลแกดำ 2 0 0 0 0 0 2 2
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 3 0 0 0 0 0 3 3
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 4 0 2 0 0 0 6 6
11055 โรงพยาบาลบรบือ 5 0 3 0 0 0 8 8
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 1 0 0 0 0 0 1 1
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 6 0 0 0 0 0 5 6
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 4 0 6 0 0 0 10 10
11059 โรงพยาบาลนาดูน 1 0 3 0 0 0 4 4