รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน อายุรกรรม รพท.มค. อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช จำนวนคน จำนวนครั้ง
A41 Other septicaemia 2 0 1 0 4 0 3 8 2 0 19 20
R57 Shock, not elsewhere classifie 0 3 5 0 4 1 3 2 2 0 20 20