ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
27988 โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง 2 0 0 0 0 0 1 2
27990 โรงพยาบาลหนองฮี 1 0 0 0 0 0 1 1
28017 โรงพยาบาลนาคู 1 0 0 0 0 0 1 1
28789 โรงพยาบาลฆ้องชัย 3 0 0 0 0 0 3 3
28811 โรงพยาบาลเฝ้าไร่ 1 0 0 0 0 0 1 1
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 3,037 0 1,459 0 0 0 1,441 4,496
28873 พีซี อิมเมจจิ้งคลินิกเวชกรรม 1 0 0 0 0 0 1 1
29953 คลินิกขจรการแพทย์1 1 0 0 0 0 0 1 1
31/66 1 0 0 0 0 0 1 1
54704 1 0 0 0 0 0 1 1