ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
27988 โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง 2 0 0 0 0 0 1 2
27990 โรงพยาบาลหนองฮี 2 0 0 0 0 0 2 2
28017 โรงพยาบาลนาคู 1 0 0 0 0 0 1 1
28789 โรงพยาบาลฆ้องชัย 5 0 0 0 0 0 4 5
28811 โรงพยาบาลเฝ้าไร่ 2 0 0 0 0 0 2 2
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 3,071 0 1,652 0 0 0 1,442 4,723
28873 พีซี อิมเมจจิ้งคลินิกเวชกรรม 2 0 0 0 0 0 2 2
29953 คลินิกขจรการแพทย์1 2 0 0 0 0 0 2 2
31/66 2 0 0 0 0 0 2 2
54704 2 0 0 0 0 0 2 2