ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. อันดับโรค
รหัส โรค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
Z09 Follow-up examination after tr 194 614 381 301 377 324 1,244 610 176 172 207 127 78 3,362 4,805
Z48 Other surgical follow-up care 127 597 307 322 178 322 236 339 156 111 153 128 66 2,457 3,042
N18 Chronic renal failure 119 226 304 449 344 296 329 379 149 192 107 127 10 884 3,031
Z01 Other special examinations and 132 446 214 137 362 174 158 428 108 86 102 80 179 2,347 2,606
N20 Calculus of kidney and ureter 77 310 124 176 257 123 210 273 144 97 86 71 7 835 1,955
I64 Stroke, not specified as haemo 69 136 207 111 91 134 261 281 69 93 83 70 17 1,264 1,622
E11 Non-insulin-dependent diabetes 59 164 230 114 94 162 208 147 51 85 84 52 130 1,103 1,580
Z47 Other orthopaedic follow-up ca 39 308 80 116 74 149 96 165 57 31 57 68 18 937 1,258
H40 Glaucoma 36 211 129 98 105 112 108 216 65 43 56 29 5 481 1,213
E14 Unspecified diabetes mellitus 37 193 53 114 89 157 130 194 59 49 62 39 12 493 1,188
C50 Malignant neoplasm of breast 78 200 117 92 172 111 21 141 59 45 60 56 12 369 1,164
E04 Other nontoxic goitre 48 276 54 67 85 157 18 186 55 72 62 46 20 382 1,146
H25 Senile cataract 62 162 66 117 54 114 150 180 37 56 43 33 6 674 1,080
N40 Hyperplasia of prostate 51 218 120 45 116 82 55 132 72 84 56 39 6 439 1,076
Z50 Care involving use of rehabili 55 127 126 64 60 86 94 150 51 26 39 19 29 714 926
Z53 Persons encountering health se 33 153 91 74 69 105 63 160 58 31 29 44 16 882 926
M48 Other spondylopathies 38 184 88 56 58 134 61 164 49 15 31 25 0 415 903
E05 Thyrotoxicosis [hyperthyroidis 38 171 132 62 108 91 50 80 43 42 48 28 6 346 899
B18 Chronic viral hepatitis 33 208 117 113 78 30 49 101 16 19 66 26 2 361 858
I10 Essential (primary) hypertensi 35 85 124 56 53 94 124 66 34 26 53 32 76 633 858
I50 Heart failure 30 104 86 39 121 57 104 126 20 57 33 29 9 581 815
J18 Pneumonia, organism unspecifie 24 57 79 42 208 54 65 112 30 33 42 64 3 693 813
M06 Other rheumatoid arthritis 36 42 159 65 33 84 124 46 37 82 36 50 1 274 795
Z51 Other medical care 46 96 70 58 101 90 47 79 40 23 67 35 11 625 763
I25 Chronic ischaemic heart diseas 60 29 99 47 13 98 51 83 71 60 38 16 1 322 666
Z12 Special screening examination 48 82 259 162 1 3 3 3 12 3 4 42 6 579 628
Z75 Problems related to medical fa 1 0 0 15 3 0 2 4 350 2 231 1 4 558 613
R10 Abdominal and pelvic pain 24 130 83 69 25 69 23 54 22 13 25 58 7 510 602
H26 Other cataract 12 129 38 121 15 50 39 48 21 78 20 25 0 488 596
I48 Atrial fibrillation and flutte 24 62 108 29 37 42 69 80 42 20 28 35 4 323 580
K92 Other diseases of digestive sy 13 109 75 77 22 52 62 42 32 31 31 24 5 473 575
J45 Asthma 7 35 82 32 27 81 67 110 27 28 25 48 2 228 571
R22 Localized swelling, mass and l 13 102 80 61 38 55 26 83 34 26 21 17 4 438 560
R19 Other symptoms and signs invol 75 118 122 111 7 19 2 13 18 6 5 15 20 469 531
K35 Acute appendicitis 25 112 98 107 13 75 14 14 12 8 4 24 5 432 511
G40 Epilepsy 18 51 48 26 65 41 29 68 57 35 25 27 9 276 499
Z00 General examination and invest 15 58 28 227 47 17 18 17 8 7 6 11 27 447 486
H11 Other disorders of conjunctiva 13 106 31 55 17 46 102 52 7 30 14 12 0 269 485
G20 Parkinson's disease 29 81 41 35 55 48 51 54 12 25 33 8 4 186 476
K80 Cholelithiasis 25 94 47 52 44 53 15 48 15 24 11 28 3 289 459
Z34 Supervision of normal pregnanc 28 46 85 78 49 54 15 20 6 2 25 40 11 260 459
C18 Malignant neoplasm of colon 16 66 31 53 54 42 15 47 35 11 37 38 0 193 445
H90 Conductive and sensorineural h 20 70 25 23 86 43 49 56 8 18 13 24 1 322 436
L40 Psoriasis 16 63 32 46 47 43 27 81 7 22 10 21 0 123 415
M32 Systemic lupus erythematosus 25 39 22 39 57 21 36 75 33 45 5 9 5 142 411
B24 Unspecified human immunodefici 20 63 67 24 9 21 26 89 40 15 17 16 2 212 409
F32 Depressive episodes 22 44 53 27 9 32 70 84 22 21 7 4 8 159 403
M34 Systemic sclerosis 8 76 39 6 33 53 26 34 23 32 45 7 4 119 386
T14 Injury of unspecified body reg 0 196 1 107 1 13 2 52 2 12 0 0 0 345 386
K30 Dyspepsia 10 73 85 43 23 35 13 19 19 16 42 1 5 366 384