ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. อันดับโรค
รหัส โรค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
Z09 Follow-up examination after tr 61 177 182 128 65 93 572 185 72 44 26 56 17 1,415 1,678
N18 Chronic renal failure 36 68 96 204 124 78 80 136 71 71 45 49 5 594 1,063
Z01 Other special examinations and 54 156 100 96 103 68 88 98 47 34 47 27 51 906 969
Z48 Other surgical follow-up care 44 190 118 104 42 112 66 108 45 38 33 28 35 804 963
E11 Non-insulin-dependent diabetes 34 110 113 81 43 78 100 77 40 66 29 30 16 611 817
Z53 Persons encountering health se 32 116 87 64 48 72 38 104 51 18 19 27 9 656 685
N20 Calculus of kidney and ureter 29 119 41 67 103 46 64 77 37 27 28 39 2 446 679
I64 Stroke, not specified as haemo 27 51 76 44 37 50 96 65 33 33 31 16 4 492 563
N40 Hyperplasia of prostate 17 99 49 23 31 31 30 55 21 33 9 18 3 294 419
H40 Glaucoma 17 73 47 46 18 31 31 67 27 28 17 12 1 302 415
Z47 Other orthopaedic follow-up ca 18 121 21 45 16 42 18 53 19 14 11 22 2 335 402
J18 Pneumonia, organism unspecifie 17 15 25 36 48 19 41 41 16 15 23 30 4 293 330
E05 Thyrotoxicosis [hyperthyroidis 21 41 55 36 25 37 18 30 18 19 15 13 0 210 328
H25 Senile cataract 16 52 10 28 10 38 54 37 28 18 11 17 1 263 320
B18 Chronic viral hepatitis 20 73 37 35 43 5 16 41 7 4 16 8 1 204 306
I10 Essential (primary) hypertensi 19 39 40 19 25 21 47 18 23 11 13 10 15 273 300
I50 Heart failure 11 20 22 31 53 17 53 30 18 18 15 6 2 246 296
M48 Other spondylopathies 11 68 35 20 28 26 12 46 17 9 11 11 2 228 296
Z12 Special screening examination 29 32 169 29 1 6 3 3 4 2 1 6 9 275 294
H26 Other cataract 0 52 27 75 4 21 29 18 28 23 7 9 0 266 293
M06 Other rheumatoid arthritis 12 26 61 34 10 26 38 11 19 21 11 16 2 212 287
E04 Other nontoxic goitre 11 61 18 23 13 46 9 27 18 21 16 12 0 183 275
Z50 Care involving use of rehabili 13 51 24 29 21 30 19 50 15 4 4 8 5 231 273
Z51 Other medical care 20 29 24 19 20 20 19 26 19 7 28 5 9 227 245
R22 Localized swelling, mass and l 23 43 33 17 15 21 16 24 12 10 7 10 0 200 231
I25 Chronic ischaemic heart diseas 19 14 36 16 11 33 23 21 23 25 7 2 0 188 230
J45 Asthma 4 18 31 17 13 21 31 24 18 13 14 17 1 158 222
K92 Other diseases of digestive sy 8 23 31 25 10 31 46 8 18 9 5 7 0 197 221
R10 Abdominal and pelvic pain 10 58 25 19 5 21 10 8 17 14 2 22 2 192 213
I48 Atrial fibrillation and flutte 11 37 18 11 14 23 20 19 15 10 11 9 0 151 198
L40 Psoriasis 10 32 27 21 20 17 6 25 6 11 7 8 1 111 191
E14 Unspecified diabetes mellitus 5 51 6 30 9 13 31 18 9 9 1 7 0 152 189
H90 Conductive and sensorineural h 9 16 9 14 41 17 26 25 9 5 4 11 1 143 187
R19 Other symptoms and signs invol 70 14 68 10 2 2 3 4 1 2 0 7 0 170 183
G20 Parkinson's disease 9 30 18 18 21 19 19 18 5 10 13 0 2 129 182
F32 Depressive episodes 19 27 9 7 13 16 36 23 6 11 6 2 5 109 180
K35 Acute appendicitis 13 31 22 46 1 33 4 10 3 6 0 9 2 161 180
M32 Systemic lupus erythematosus 7 20 24 21 17 4 26 20 11 22 0 5 0 115 177
K80 Cholelithiasis 11 20 24 34 6 28 5 13 5 8 1 17 3 129 175
Z13 Special screening examination 6 27 25 18 18 11 13 16 5 0 9 10 13 138 171
H11 Other disorders of conjunctiva 6 25 7 33 3 17 27 19 17 8 2 6 0 134 170
C50 Malignant neoplasm of breast 7 21 12 16 23 21 1 31 8 5 11 8 1 108 165
G40 Epilepsy 11 20 12 14 14 16 13 14 27 7 3 7 2 132 160
R87 Abnormal finding in specimen f 34 41 4 37 1 6 0 20 0 4 11 0 2 101 160
K30 Dyspepsia 3 38 34 19 12 21 3 3 9 7 4 2 1 152 156
B24 Unspecified human immunodefici 6 17 28 12 4 8 10 25 10 5 9 8 0 119 142
J44 Other chronic obstructive pulm 11 16 22 16 17 5 15 11 14 4 3 7 1 118 142
Z71 Persons encountering health se 8 12 16 17 12 13 9 14 7 15 6 8 4 138 141
F90 Hyperkinetic disorders 29 14 21 13 11 18 11 7 5 2 3 6 0 90 140
S09 Other and unspecified injuries 2 33 28 6 1 4 34 18 3 3 0 2 1 133 135