ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. อันดับโรค
รหัส โรค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
M34 Systemic sclerosis 8 77 39 6 33 53 27 34 23 34 45 7 4 120 390
S09 Other and unspecified injuries 5 59 82 24 5 11 103 45 5 7 2 27 12 327 387
J44 Other chronic obstructive pulm 18 41 68 32 34 23 47 40 26 16 14 24 2 216 385
N63 Unspecified lump in breast 30 88 37 53 15 50 2 29 15 20 13 31 2 233 385
I42 Cardiomyopathy 18 44 39 16 26 39 38 58 34 24 24 14 2 187 376
S52 Fracture of forearm 25 48 34 53 8 51 25 49 12 19 10 22 1 272 357
D25 Leiomyoma of uterus 17 81 40 63 22 43 4 19 18 4 18 18 1 191 348
Z13 Special screening examination 19 40 38 25 28 28 23 74 9 6 14 9 33 297 346
R40 Somnolence, stupor and coma 13 33 42 11 52 23 50 53 5 12 21 18 3 286 336
K74 Fibrosis and cirrhosis of live 5 75 26 38 42 20 21 51 7 14 18 18 0 232 335
N39 Other disorders of urinary sys 10 39 19 33 73 14 37 38 24 17 14 13 4 264 335
M47 Spondylosis 12 27 64 20 30 37 34 66 13 12 9 6 0 224 330
K40 Inguinal hernia 17 81 42 48 7 55 12 22 1 11 3 27 0 191 326
M17 Gonarthrosis [arthrosis of kne 8 62 39 20 42 30 20 49 4 4 31 11 2 162 322
D64 Other anaemias 13 42 33 66 7 27 17 9 17 40 8 31 5 200 315
B20 HIV disease resulting in infec 18 30 40 44 17 21 8 40 22 28 6 34 4 169 312
I63 Cerebral infarction 14 15 56 34 62 13 34 30 9 11 15 14 4 208 311
K29 Gastritis and duodenitis 18 43 48 40 13 19 9 21 33 12 21 13 5 221 295
S06 Intracranial injury 9 42 2 22 56 33 29 33 33 4 3 13 10 238 289
M62 Other disorders of muscle 6 49 16 9 10 22 20 42 28 14 44 16 10 248 286
Z03 Medical observation and evalua 14 45 36 24 17 23 29 47 14 9 16 11 1 241 286
S62 Fracture at wrist and hand lev 11 45 36 29 4 33 22 36 27 7 9 17 1 228 277
N13 Obstructive and reflux uropath 12 29 13 15 42 24 57 36 9 9 16 12 2 197 276
R56 Convulsions, not elsewhere cla 8 35 27 22 8 21 50 57 8 12 8 14 6 207 276
H16 Keratitis 3 23 13 21 22 33 55 30 16 30 9 13 2 155 270
M51 Other intervertebral disc diso 17 37 24 31 18 27 21 61 1 7 18 7 0 152 269
D56 Thalassaemia 11 32 24 49 8 34 14 17 15 22 19 21 2 116 268
C22 Malignant neoplasm of liver an 11 43 28 35 17 25 30 35 15 12 3 6 5 159 265
R00 Abnormalities of heart beat 5 21 65 30 22 22 25 34 12 9 2 6 9 175 262
A15 Respiratory tuberculosis, bact 6 27 40 29 14 12 18 24 9 20 19 37 4 120 259
Z71 Persons encountering health se 17 30 27 23 24 22 31 23 18 9 23 6 5 251 258
R42 Dizziness and giddiness 7 35 28 8 9 24 41 37 9 16 19 12 12 216 257
F80 Specific developmental disorde 2 17 26 10 54 38 42 38 11 7 4 4 0 129 253
H35 Other retinal disorders 2 27 21 21 36 22 26 51 1 20 10 15 0 114 252
S82 Fracture of lower leg, includi 3 50 16 24 17 27 30 40 19 2 7 16 0 206 251
A18 Tuberculosis of other organs 2 38 25 20 25 21 13 41 8 7 24 23 2 99 249
D69 Purpura and other haemorrhagic 6 36 25 36 7 36 23 19 11 9 23 18 0 107 249
S72 Fracture of femur 16 35 8 31 57 14 12 31 6 16 3 19 1 193 249
H54 Blindness and low vision 3 42 8 19 5 14 91 41 8 6 5 4 0 224 246
S42 Fracture of shoulder and upper 11 34 21 15 19 34 13 45 12 19 6 17 0 175 246
K70 Alcoholic liver disease 5 33 17 11 38 14 43 34 11 10 17 10 0 146 243
S01 Open wound of head 8 29 18 8 54 9 27 18 11 4 30 9 14 197 239
C20 Malignant neoplasm of rectum 10 45 13 14 18 29 10 44 28 3 7 7 10 101 238
Z96 Presence of other functional i 17 47 24 17 8 17 34 31 8 7 6 11 0 146 227
A16 Respiratory tuberculosis, not 2 31 26 16 4 11 14 32 15 21 17 12 24 110 225
I21 Acute myocardial infarction 21 3 38 14 21 11 47 28 17 4 8 6 2 163 220
S00 Superficial injury of head 2 4 14 5 47 27 21 40 7 3 16 16 18 188 220
I49 Other cardiac arrhythmias 7 23 30 26 7 16 32 40 7 4 9 10 7 123 218
M43 Other deforming dorsopathies 12 63 26 7 33 9 19 32 8 2 6 1 0 136 218
R91 Abnormal findings on diagnosti 6 18 10 13 28 35 17 35 11 4 9 6 23 143 215