ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. ตามสาเหตุการส่งต่อ
รหัส สถานพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยและรักษา เพื่อการวินิจฉัย เพื่อการรักษาและพื้นฟูต่อเนื่อง เพื่อการดูแลต่อใกล้บ้าน ตามความต้องการผู้ป่วย อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 1 0 0 0 0 0 1 1
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 3 0 0 0 0 0 3 3
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 1 0 0 0 0 0 1 1
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 1 0 0 0 0 0 1 1
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 1 0 0 0 0 0 1 1
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 5 0 0 0 0 0 5 5
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 1 0 0 0 0 0 1 1
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 5 0 0 0 0 0 5 5
10701 โรงพยาบาลยโสธร 2 0 0 0 0 0 2 2
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 13 0 0 0 0 0 12 13
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 2 0 0 0 0 0 2 2
10912 โรงพยาบาลชำนิ 1 0 0 0 0 0 1 1
11042 โรงพยาบาลโพนพิสัย 1 0 0 0 0 0 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 380 0 3 0 0 0 324 383
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 863 0 0 0 0 0 757 863
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 704 0 78 0 1 0 663 786
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 589 0 180 0 0 0 659 770
11055 โรงพยาบาลบรบือ 421 0 73 0 1 0 403 495
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 475 0 54 0 0 0 479 529
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 653 0 90 0 0 0 625 743
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 628 0 110 0 1 0 630 740
11059 โรงพยาบาลนาดูน 340 0 92 0 0 0 348 432
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 252 0 34 0 1 0 232 287
11064 โรงพยาบาลธวัชบุรี 1 0 0 0 0 0 1 1
11071 โรงพยาบาลเมืองสรวง 1 0 0 0 0 0 1 1
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 2 0 0 0 0 0 2 2
11084 โรงพยาบาลคำม่วง 1 0 0 0 0 0 1 1
11469 โรงพยาบาลเลิดสิน 1 0 0 0 0 0 1 1
11504 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 1 0 0 0 0 0 1 1
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 0 0 0 0 0 1 1
22793 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 1 0 0 0 0 0 1 1
22843 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 1 0 0 0 0 0 1 1
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 58 0 11 0 0 0 65 69
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 211 0 41 0 0 0 213 252
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 236 0 69 0 0 0 256 305