ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. ตามแผนกโรค
รหัส สถานพยาบาล อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม กุมารเวชกรรม โสต ศอ นาสิก จักษุวิทยา ออร์โธปิดิกส์ จิตเวช อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
04914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
04915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 3
04918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
04920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
04923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
04925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน 2 1 0 0 1 0 1 0 0 5 5
04926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 2 1 0 1 0 0 1 0 0 5 5
10701 โรงพยาบาลยโสธร 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 6 5 0 1 1 0 0 0 0 12 13
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2
10912 โรงพยาบาลชำนิ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11042 โรงพยาบาลโพนพิสัย 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
11051 โรงพยาบาลแกดำ 166 133 10 38 6 8 22 0 0 324 383
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 243 369 14 44 18 48 126 1 0 757 863
11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 372 260 14 75 8 12 43 0 2 663 786
11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 357 219 22 54 7 31 71 1 8 659 770
11055 โรงพยาบาลบรบือ 245 171 3 36 8 5 27 0 0 403 495
11056 โรงพยาบาลนาเชือก 210 159 19 56 13 13 54 0 5 479 529
11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 377 216 3 38 20 38 45 2 4 625 743
11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม 285 235 7 55 16 42 100 0 0 630 740
11059 โรงพยาบาลนาดูน 210 122 3 30 10 10 42 0 5 348 432
11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 157 73 0 12 1 19 22 2 1 232 287
11064 โรงพยาบาลธวัชบุรี 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11071 โรงพยาบาลเมืองสรวง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11081 โรงพยาบาลยางตลาด 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11084 โรงพยาบาลคำม่วง 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
11469 โรงพยาบาลเลิดสิน 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11504 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22793 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22843 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 24 25 3 9 1 1 2 0 4 65 69
24704 โรงพยาบาลกุดรัง 144 54 4 19 4 7 20 0 0 213 252
28843 โรงพยาบาลชื่นชม 162 85 7 21 3 8 14 0 5 256 305