ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. อันดับโรค
รหัส โรค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
I63 Cerebral infarction 34 98 93 57 80 80 176 90 27 50 41 30 8 810 864
J18 Pneumonia, organism unspecifie 17 67 88 55 140 61 100 120 36 15 48 50 7 747 804
N18 Chronic renal failure 31 70 61 74 101 61 82 56 28 35 30 28 9 449 666
I50 Heart failure 11 41 64 27 77 34 92 45 16 13 33 26 4 410 483
H25 Senile cataract 26 78 30 56 31 31 45 53 17 22 26 21 1 406 437
K35 Acute appendicitis 29 88 53 66 19 53 17 34 14 14 16 15 6 424 424
T79 Certain early complications of 14 112 64 49 7 39 12 42 20 19 6 21 3 338 408
N20 Calculus of kidney and ureter 14 58 22 46 48 22 49 39 27 13 21 16 2 286 377
A09 Diarrhoea and gastroenteritis 11 23 64 34 22 23 40 21 10 7 18 24 9 297 306
S52 Fracture of forearm 16 58 25 27 8 37 30 45 10 17 16 14 2 303 305
C18 Malignant neoplasm of colon 3 30 19 34 62 32 11 45 4 10 20 5 1 78 276
J44 Other chronic obstructive pulm 9 23 39 10 58 15 37 26 14 6 22 14 1 220 274
S06 Intracranial injury 5 26 23 22 33 19 43 41 10 8 12 12 12 265 266
D56 Thalassaemia 13 26 46 30 0 34 27 3 3 20 22 13 7 69 244
S62 Fracture at wrist and hand lev 6 59 27 23 3 28 16 31 20 9 10 12 0 244 244
C20 Malignant neoplasm of rectum 2 33 22 13 36 34 15 21 22 0 20 4 1 60 223
K80 Cholelithiasis 9 50 20 18 15 23 16 17 13 7 7 11 6 197 212
N39 Other disorders of urinary sys 4 18 22 31 12 11 41 11 17 8 9 17 2 190 203
S72 Fracture of femur 6 35 11 21 34 9 12 27 7 5 15 10 5 193 197
S82 Fracture of lower leg, includi 7 35 13 23 11 14 23 33 12 0 5 14 2 189 192
E11 Non-insulin-dependent diabetes 9 12 22 22 34 14 16 17 4 2 19 15 2 161 188
I21 Acute myocardial infarction 9 10 27 12 24 7 39 21 10 2 12 4 2 166 179
K29 Gastritis and duodenitis 6 49 19 13 7 21 13 12 10 4 15 6 0 172 175
R19 Other symptoms and signs invol 27 29 29 60 3 4 4 2 2 2 2 9 1 172 174
S92 Fracture of foot, except ankle 7 27 17 25 4 22 12 29 6 2 8 8 0 165 167
K40 Inguinal hernia 8 54 18 22 3 17 5 13 4 5 4 10 2 158 165
S42 Fracture of shoulder and upper 9 33 12 12 14 17 12 24 7 7 8 8 2 162 165
K92 Other diseases of digestive sy 5 14 24 17 14 7 22 15 12 12 10 11 1 161 164
M72 Fibroblastic disorders 5 51 18 15 6 21 10 12 8 4 6 6 2 151 164
K25 Gastric ulcer 1 35 9 12 6 14 15 7 14 9 11 7 0 136 140
K56 Paralytic ileus and intestinal 4 10 16 18 10 10 20 10 6 7 4 10 3 125 128
R50 Fever of unknown origin 5 9 17 9 12 9 14 17 6 7 5 8 0 116 118
I61 Intracerebral haemorrhage 4 14 13 6 14 10 19 15 4 3 5 4 4 114 115
R56 Convulsions, not elsewhere cla 3 12 11 13 9 11 16 13 8 5 4 7 2 114 114
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 1 17 0 14 18 25 11 5 3 8 4 5 1 28 112
J15 Bacterial pneumonia, not elsew 2 9 8 9 12 8 6 19 5 15 7 3 3 104 106
L02 Cutaneous abscess, furuncle an 3 17 21 12 4 13 7 6 1 2 0 16 0 91 102
G40 Epilepsy 4 6 17 7 11 5 15 10 7 6 6 6 1 95 101
J12 Viral pneumonia, not elsewhere 3 7 6 10 25 6 11 17 3 4 0 4 3 98 99
K74 Fibrosis and cirrhosis of live 2 19 17 6 9 14 9 5 4 3 2 6 1 84 97
K26 Duodenal ulcer 4 14 6 14 9 11 6 6 6 6 5 7 0 93 94
F10 Mental and behavioral disorder 2 6 8 9 11 10 22 10 1 1 8 0 2 85 90
G41 Status epilepticus 6 9 8 1 22 7 12 8 4 5 4 2 1 80 89
K81 Cholecystitis 2 11 12 9 6 5 12 13 4 2 4 9 0 88 89
L89 Decubitus ulcer 4 20 12 8 9 9 6 8 2 1 1 6 1 72 87
K63 Other diseases of intestine 14 10 15 18 1 5 2 8 5 2 4 0 2 85 86
D25 Leiomyoma of uterus 8 18 5 15 6 9 0 4 3 1 6 7 1 75 83
A41 Other septicaemia 5 9 14 12 7 5 7 9 3 4 4 2 1 78 82
C50 Malignant neoplasm of breast 9 17 13 2 8 8 3 7 2 5 0 5 0 60 79
M86 Osteomyelitis 3 21 11 7 2 13 3 6 2 2 0 7 1 71 78