ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. อันดับโรค
รหัส โรค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
T86 Failure and rejection of trans 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Z12 Special screening examination 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Z21 Asymptomatic human immunodefic 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1