ช่วงวันที่
รายงานจำนวนรับรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. อันดับโรค
รหัส โรค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
P23 Congenital pneumonia 0 3 3 9 27 0 3 38 3 1 2 0 1 56 90
I64 Stroke, not specified as haemo 4 4 16 11 9 3 7 5 5 11 3 7 4 67 89
A15 Respiratory tuberculosis, bact 4 11 19 8 15 9 7 2 1 2 2 4 2 68 86
M86 Osteomyelitis 3 23 11 7 4 15 3 6 3 2 0 8 1 72 86
Z47 Other orthopaedic follow-up ca 8 13 5 8 4 12 6 11 1 3 10 1 3 78 85
C22 Malignant neoplasm of liver an 7 11 12 11 4 5 8 6 1 9 2 5 2 69 83
N17 Acute renal failure 13 3 5 9 6 4 13 8 8 1 3 8 1 66 82
D46 Myelodysplastic syndromes 1 1 2 16 7 2 10 5 4 28 4 1 0 21 81
C34 Malignant neoplasm of bronchus 6 8 5 6 6 9 2 3 7 4 6 4 14 64 80
C50 Malignant neoplasm of breast 10 17 13 2 8 8 3 7 2 5 0 5 0 61 80
E87 Other disorders of fluid, elec 3 5 13 6 9 10 7 7 3 7 8 2 0 69 80
D68 Other coagulation defects 10 1 47 3 2 1 10 1 1 0 0 0 0 26 76
G93 Other disorders of brain 1 5 6 5 19 3 11 7 0 5 8 4 2 65 76
B20 HIV disease resulting in infec 0 6 8 14 7 10 6 4 7 3 2 4 4 59 75
J69 Pneumonitis due to solids and 2 12 11 7 9 7 10 5 2 3 1 2 2 66 73
J90 Pleural effusion, not elsewher 0 5 12 3 0 8 4 8 6 3 10 11 3 56 73
K30 Dyspepsia 0 5 18 11 2 5 10 3 6 6 3 1 3 60 73
D64 Other anaemias 5 3 9 11 3 9 7 3 4 11 2 4 0 55 71
A16 Respiratory tuberculosis, not 0 12 3 3 6 5 2 13 8 3 4 11 0 55 70
I10 Essential (primary) hypertensi 6 5 18 5 5 5 11 4 3 0 6 1 0 60 69
N13 Obstructive and reflux uropath 5 10 6 4 10 4 14 4 4 0 2 3 2 56 68
K83 Other diseases of biliary trac 2 8 10 5 10 8 13 5 0 1 4 1 0 58 67
R40 Somnolence, stupor and coma 0 2 16 7 11 2 6 12 4 1 2 1 0 50 64
T85 Complications of other interna 2 6 3 7 9 11 8 8 4 5 0 1 0 41 64
T81 Complications of procedures, n 4 12 3 3 2 3 12 6 5 1 7 2 2 53 62
M00 Pyogenic arthritis 5 11 4 5 4 5 7 8 6 0 3 2 0 44 60
D43 Neoplasm of uncertain or unkno 1 6 10 8 7 4 6 7 2 4 2 0 2 38 59
B18 Chronic viral hepatitis 5 3 6 14 3 7 0 15 0 2 2 1 0 28 58
R10 Abdominal and pelvic pain 0 3 9 5 5 5 9 7 2 4 0 9 0 40 58
A24 Glanders and melioidosis 2 3 7 3 3 8 8 6 3 9 1 4 0 43 57
C19 Malignant neoplasm of rectosig 9 18 6 3 2 7 0 7 0 5 0 0 0 19 57
T82 Complications of cardiac and v 0 2 3 8 5 2 7 6 5 8 1 0 10 42 57
R00 Abnormalities of heart beat 1 1 21 15 0 1 7 3 2 1 4 0 0 48 56
R91 Abnormal findings on diagnosti 5 7 3 4 8 7 3 5 8 0 2 0 4 41 56
C16 Malignant neoplasm of stomach 0 13 6 2 0 1 8 4 1 0 5 14 1 25 55
S01 Open wound of head 0 8 9 1 4 1 10 6 3 3 4 0 4 47 53
D61 Other aplastic anaemias 1 0 11 5 3 0 10 3 5 8 6 0 0 20 52
H40 Glaucoma 2 4 4 8 4 4 6 8 0 1 10 0 0 38 51
S02 Fracture of skull and facial b 1 4 3 4 9 3 3 7 4 2 0 3 8 46 51
R02 Gangrene, not elsewhere classi 1 11 4 10 5 4 2 1 1 4 5 0 2 43 50
I84 Haemorrhoids 3 17 6 4 0 8 0 1 1 0 4 5 0 44 49
J45 Asthma 0 2 2 3 2 4 11 7 3 0 3 12 0 42 49
J47 Bronchiectasis 0 8 5 1 2 6 6 4 5 1 4 5 2 46 49
K62 Other diseases of anus and rec 4 15 6 7 2 3 0 1 2 4 2 2 0 42 48
M48 Other spondylopathies 2 6 10 3 2 6 5 8 3 0 3 0 0 44 48
O33 Maternal care for known or sus 9 4 8 14 0 2 0 1 0 0 2 8 0 42 48
I48 Atrial fibrillation and flutte 0 2 11 7 1 3 15 2 0 1 0 2 3 41 47
O34 Maternal care for known or sus 7 4 9 5 1 7 1 3 4 0 0 6 0 43 47
S32 Fracture of lumbar spine and p 2 4 7 2 6 6 3 4 3 2 3 5 0 40 47
S66 Injury of muscle and tendon at 3 9 4 7 0 2 3 5 4 3 0 3 4 41 47