ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. อันดับโรค
รหัส โรค ศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ขอนแก่น จิตเวชขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สุทธาเวช คณะทันตแพทยศาสตร์ ธัญญรักษ์ ศิริราช รามาธิบดี จุฬาลงกรณ์ อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
L40 Psoriasis 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 3 17 129
I64 Stroke, not specified as haemo 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 108 110 112
L80 Vitiligo 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 6 82
E11 Non-insulin-dependent diabetes 3 6 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 58 71 71
N18 Chronic renal failure 21 2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 37 62 68
I25 Chronic ischaemic heart diseas 9 39 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 61 61
I10 Essential (primary) hypertensi 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23 31 31
Z09 Follow-up examination after tr 5 1 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 14 29 29
E05 Thyrotoxicosis [hyperthyroidis 12 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 3 28 28
I48 Atrial fibrillation and flutte 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 27 27
C22 Malignant neoplasm of liver an 17 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 22 23
G40 Epilepsy 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22 23
J18 Pneumonia, organism unspecifie 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 23 23
I63 Cerebral infarction 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 21 22
H40 Glaucoma 2 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 2 15 21
I21 Acute myocardial infarction 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 21
E14 Unspecified diabetes mellitus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 20
C50 Malignant neoplasm of breast 11 0 2 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 19 19
I42 Cardiomyopathy 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 19
Z02 Examination and encounter for 11 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 19
I49 Other cardiac arrhythmias 0 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 18 18
B18 Chronic viral hepatitis 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 15 16
M32 Systemic lupus erythematosus 9 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 15 15
C34 Malignant neoplasm of bronchus 8 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 13 14
C54 Malignant neoplasm of corpus u 5 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13 13
C73 Malignant neoplasm of thyroid 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
Z03 Medical observation and evalua 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 13
C18 Malignant neoplasm of colon 5 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 7 12
C53 Malignant neoplasm of cervix u 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 11
I47 Paroxysmal tachycardia 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 11
M48 Other spondylopathies 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 11 11
Q21 Congenital malformations of ca 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 11
Z71 Persons encountering health se 1 1 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 1 11 11
C20 Malignant neoplasm of rectum 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 10
I05 Rheumatic mitral valve disease 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 10
I38 Endocarditis, valve unspecifie 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
I50 Heart failure 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 10 10
J44 Other chronic obstructive pulm 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 7 10
C61 Malignant neoplasm of prostate 2 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 8 9
F32 Depressive episodes 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 9
H50 Other strabismus 5 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 9
I35 Nonrheumatic aortic valve diso 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 9
R00 Abnormalities of heart beat 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 9 9
Z48 Other surgical follow-up care 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9
Z54 Convalescence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9
A15 Respiratory tuberculosis, bact 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 8 8
A49 Bacterial infection of unspeci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 8
C43 Malignant melanoma of skin 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 8
E89 Postprocedural endocrine and m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8
F20 Schizophrenia 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8