ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. อันดับโรค
รหัส โรค ศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ขอนแก่น จิตเวชขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สุทธาเวช คณะทันตแพทยศาสตร์ ธัญญรักษ์ ศิริราช รามาธิบดี จุฬาลงกรณ์ อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
L40 Psoriasis 2 0 1 0 0 0 565 0 0 0 0 0 6 44 574
I64 Stroke, not specified as haemo 7 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 317 322 331
E11 Non-insulin-dependent diabetes 8 20 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 257 282 292
N18 Chronic renal failure 60 12 4 0 0 0 9 0 0 0 0 0 107 150 192
L80 Vitiligo 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 2 6 188
I25 Chronic ischaemic heart diseas 20 128 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 20 145 179
E05 Thyrotoxicosis [hyperthyroidis 61 1 0 0 56 0 1 0 0 0 0 0 21 123 140
I10 Essential (primary) hypertensi 10 20 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 77 106 116
C50 Malignant neoplasm of breast 61 0 16 0 25 0 0 0 0 0 0 0 2 74 104
J18 Pneumonia, organism unspecifie 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 94 97 99
Z09 Follow-up examination after tr 12 4 16 0 2 0 9 1 0 1 0 0 50 90 95
I63 Cerebral infarction 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88 93
C22 Malignant neoplasm of liver an 66 0 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 85 92
B18 Chronic viral hepatitis 40 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 42 71 91
I48 Atrial fibrillation and flutte 4 26 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 52 77 86
E14 Unspecified diabetes mellitus 2 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 72 82 85
G40 Epilepsy 14 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 71 82
I21 Acute myocardial infarction 4 67 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 70 78
I42 Cardiomyopathy 3 38 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 29 65 75
M32 Systemic lupus erythematosus 39 2 13 0 2 0 1 0 0 0 0 0 7 46 64
H40 Glaucoma 8 0 4 0 0 0 42 0 0 0 0 0 9 29 63
C34 Malignant neoplasm of bronchus 28 3 4 0 14 0 4 0 0 0 0 0 9 53 62
C73 Malignant neoplasm of thyroid 45 0 2 0 10 0 1 0 0 0 0 0 4 55 62
I50 Heart failure 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 50 57
Z02 Examination and encounter for 29 8 10 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 52 54
L10 Pemphigus 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 3 7 48
F20 Schizophrenia 1 0 0 28 0 0 0 0 1 0 0 0 16 37 46
I05 Rheumatic mitral valve disease 3 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31 41
A15 Respiratory tuberculosis, bact 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 33 37
Z01 Other special examinations and 5 1 5 0 1 0 4 14 0 0 0 0 7 35 37
C56 Malignant neoplasm of ovary 13 0 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 28 34
I35 Nonrheumatic aortic valve diso 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 34
Q21 Congenital malformations of ca 3 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 34
I47 Paroxysmal tachycardia 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 30 33
J44 Other chronic obstructive pulm 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 31 33
L30 Other dermatitis 0 0 2 0 0 0 29 0 0 0 0 0 2 17 33
C53 Malignant neoplasm of cervix u 9 0 18 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 28 31
E04 Other nontoxic goitre 6 0 2 0 5 0 0 0 0 1 0 0 17 31 31
Z03 Medical observation and evalua 9 3 11 0 1 0 4 0 0 0 0 0 3 30 31
I34 Nonrheumatic mitral valve diso 1 24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25 30
C18 Malignant neoplasm of colon 16 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 28 29
Z47 Other orthopaedic follow-up ca 2 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 18 29 29
C20 Malignant neoplasm of rectum 16 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 23 28
C54 Malignant neoplasm of corpus u 5 0 21 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 28 28
I49 Other cardiac arrhythmias 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 27 28
E78 Disorders of lipoprotein metab 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 20 26 27
F32 Depressive episodes 0 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0 13 23 27
R00 Abnormalities of heart beat 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 26 26
I38 Endocarditis, valve unspecifie 1 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 25
I69 Sequelae of cerebrovascular di 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 24 25 25