ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยนอก รพท.มค. อันดับโรค
รหัส โรค ศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ขอนแก่น จิตเวชขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สุทธาเวช คณะทันตแพทยศาสตร์ ธัญญรักษ์ ศิริราช รามาธิบดี จุฬาลงกรณ์ อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
F23 Acute and transient psychotic 0 0 0 26 0 0 0 0 6 0 0 0 0 17 32
N39 Other disorders of urinary sys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 25 31
A16 Respiratory tuberculosis, not 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28 23 30
I38 Endocarditis, valve unspecifie 1 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22 30
J47 Bronchiectasis 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 22 23 29
L30 Other dermatitis 0 0 4 0 0 0 23 0 0 0 0 0 2 17 29
F15 Mental and behavioral disorder 0 0 0 16 0 0 0 0 11 0 0 0 1 16 28
I69 Sequelae of cerebrovascular di 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 26 26 28
Z48 Other surgical follow-up care 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 23 28
M06 Other rheumatoid arthritis 15 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 20 27
C61 Malignant neoplasm of prostate 0 0 2 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 17 26
F31 Bipolar affective disorder 3 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 25
K70 Alcoholic liver disease 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 21 25
A49 Bacterial infection of unspeci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24
C11 Malignant neoplasm of nasophar 5 0 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 3 16 24
I71 Aortic aneurysm and dissection 7 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 15 24
R91 Abnormal findings on diagnosti 8 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 21 24
C25 Malignant neoplasm of pancreas 6 0 1 0 1 0 14 0 0 0 0 0 1 6 23
C43 Malignant melanoma of skin 3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 5 23
K80 Cholelithiasis 14 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 21 23
Z95 Presence of cardiac and vascul 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20 23
A18 Tuberculosis of other organs 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 18 22
K74 Fibrosis and cirrhosis of live 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 22
M81 Osteoporosis without pathologi 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 19 22
L44 Other papulosquamous disorders 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 2 3 21
R50 Fever of unknown origin 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17 18 21
Z13 Special screening examination 5 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 17 20
Z71 Persons encountering health se 2 1 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 8 18 20
A24 Glanders and melioidosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 14 19
G06 Intracranial and intraspinal a 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8 19
H50 Other strabismus 11 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 19
B24 Unspecified human immunodefici 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 18
C24 Malignant neoplasm of other an 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 8 18
C44 Other malignant neoplasms of s 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 18
E87 Other disorders of fluid, elec 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 15 18
J15 Bacterial pneumonia, not elsew 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 18
L03 Cellulitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18
R22 Localized swelling, mass and l 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 18
R42 Dizziness and giddiness 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 13 18
R56 Convulsions, not elsewhere cla 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 18
S09 Other and unspecified injuries 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 18
M10 Gout 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 15 17
M34 Systemic sclerosis 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 17
Q24 Other congenital malformations 2 6 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17
E03 Other hypothyroidism 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16 16
K75 Other inflammatory liver disea 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 9 13 16
D68 Other coagulation defects 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 14 15
L02 Cutaneous abscess, furuncle an 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 15
N20 Calculus of kidney and ureter 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 12 15