ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. อันดับโรค
รหัส โรค ศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ขอนแก่น จิตเวชขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สุทธาเวช คณะทันตแพทยศาสตร์ ธัญญรักษ์ ศิริราช รามาธิบดี จุฬาลงกรณ์ อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
I63 Cerebral infarction 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 252 258
J18 Pneumonia, organism unspecifie 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 99 103 106
T79 Certain early complications of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 86 95
I21 Acute myocardial infarction 3 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 45 45
M72 Fibroblastic disorders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 41 44
I50 Heart failure 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 34 40 41
J44 Other chronic obstructive pulm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 32
G45 Transient cerebral ischaemic a 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30 30
A41 Other septicaemia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 29 29
N18 Chronic renal failure 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 25 27
R56 Convulsions, not elsewhere cla 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 26 26
E11 Non-insulin-dependent diabetes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 24 25
N39 Other disorders of urinary sys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25
A16 Respiratory tuberculosis, not 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 22
G40 Epilepsy 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 22 22
L89 Decubitus ulcer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 21 22
R50 Fever of unknown origin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20
I61 Intracerebral haemorrhage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19
G41 Status epilepticus 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 17 18
A09 Diarrhoea and gastroenteritis 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 17 17
J15 Bacterial pneumonia, not elsew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
S06 Intracranial injury 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 17 17
F10 Mental and behavioral disorder 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 16
M60 Myositis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 15 15
C22 Malignant neoplasm of liver an 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 13 13
I64 Stroke, not specified as haemo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13
B20 HIV disease resulting in infec 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 10 12
K80 Cholelithiasis 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12
E87 Other disorders of fluid, elec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11
L02 Cutaneous abscess, furuncle an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11
P23 Congenital pneumonia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 11
G93 Other disorders of brain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
J69 Pneumonitis due to solids and 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
A27 Leptospirosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 9
I49 Other cardiac arrhythmias 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 9
S72 Fracture of femur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9
A24 Glanders and melioidosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8
I33 Acute and subacute endocarditi 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 8
J10 Influenza due to identified in 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 8
C25 Malignant neoplasm of pancreas 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 3 7
I10 Essential (primary) hypertensi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 7
I62 Other nontraumatic intracrania 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 7 7
I80 Phlebitis and thrombophlebitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
K81 Cholecystitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 7
A75 Typhus fever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6
C34 Malignant neoplasm of bronchus 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6
J12 Viral pneumonia, not elsewhere 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 6
J45 Asthma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6
J47 Bronchiectasis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6
J85 Abscess of lung and mediastinu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6