ช่วงวันที่
รายงานจำนวนส่งรักษาต่อ แผนกผู้ป่วยใน รพท.มค. อันดับโรค
รหัส โรค ศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ขอนแก่น จิตเวชขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สุทธาเวช คณะทันตแพทยศาสตร์ ธัญญรักษ์ ศิริราช รามาธิบดี จุฬาลงกรณ์ อื่น ๆ จำนวนคน จำนวนครั้ง
I63 Cerebral infarction 8 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 810 787 823
J18 Pneumonia, organism unspecifie 6 3 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 314 321 332
T79 Certain early complications of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 177 197
I50 Heart failure 7 22 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 154 168 186
I21 Acute myocardial infarction 8 96 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 49 154 160
J44 Other chronic obstructive pulm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 109 137
M72 Fibroblastic disorders 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 103 112
N18 Chronic renal failure 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90 92 97
E11 Non-insulin-dependent diabetes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 75 87
N39 Other disorders of urinary sys 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 78 77 81
G40 Epilepsy 5 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 78 79
R56 Convulsions, not elsewhere cla 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 77 77
A09 Diarrhoea and gastroenteritis 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 72 72
G41 Status epilepticus 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 66 69
L89 Decubitus ulcer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 58 48 59
R50 Fever of unknown origin 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 53 53
F10 Mental and behavioral disorder 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 50 49 52
J15 Bacterial pneumonia, not elsew 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 49 51
B20 HIV disease resulting in infec 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 44 42 47
G93 Other disorders of brain 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 45 45
C22 Malignant neoplasm of liver an 27 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 42 44
A24 Glanders and melioidosis 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 40 43
A41 Other septicaemia 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 42 42
G45 Transient cerebral ischaemic a 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 41 41
L02 Cutaneous abscess, furuncle an 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 40 41
S72 Fracture of femur 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 35 39 39
M86 Osteomyelitis 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 33 33 35
J69 Pneumonitis due to solids and 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32
E87 Other disorders of fluid, elec 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 30 31 31
I61 Intracerebral haemorrhage 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 31
J47 Bronchiectasis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 30 30 31
I64 Stroke, not specified as haemo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 27 27
M60 Myositis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 26 27
P23 Congenital pneumonia 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 27 27
A15 Respiratory tuberculosis, bact 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 26
S06 Intracranial injury 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 21 25 26
A27 Leptospirosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25
G00 Bacterial meningitis, not else 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 23 24
I80 Phlebitis and thrombophlebitis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 24
J12 Viral pneumonia, not elsewhere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23
K80 Cholelithiasis 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 23 23
I47 Paroxysmal tachycardia 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 22 22
M00 Pyogenic arthritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 20 22
T85 Complications of other interna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 19 21
J86 Pyothorax 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 20
J45 Asthma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19
I10 Essential (primary) hypertensi 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18 18
L03 Cellulitis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 18
A16 Respiratory tuberculosis, not 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 16
S82 Fracture of lower leg, includi 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 11 16 16