ช่วงวันที่
จำนวนผู้มารับบริการโรคหลอดเลือดสมอง แผนกผู้ป่วยนอก อันดับโรค
รหัส โรค รพท.มค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม รวม
I601 Subarachnoid haemorrhage from 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I607 Subarachnoid haemorrhage from 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I608 Other subarachnoid haemorrhage 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
I609 Subarachnoid haemorrhage, unsp 4 0 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 11
I610 Intracerebral haemorrhage in h 17 0 1 0 2 0 0 2 4 0 2 0 0 28
I611 Intracerebral haemorrhage in h 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
I612 Intracerebral haemorrhage in h 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4
I613 Intracerebral haemorrhage in b 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
I614 Intracerebral haemorrhage in c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I615 Intracerebral haemorrhage, int 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
I616 Intracerebral haemorrhage, mul 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
I618 Other intracerebral haemorrhag 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
I619 Intracerebral haemorrhage, uns 23 0 6 4 6 0 5 3 3 0 0 3 1 54
I620 Subdural haemorrhage (acute)(n 19 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 3 30
I621 Nontramatic extradural haemorr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I629 Intracranial haemorrhage (nont 0 0 1 4 0 0 0 0 7 1 0 0 0 13
I630 Cerebral infarction due to thr 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 6
I631 Cerebral infarction due to emb 0 0 0 4 0 5 0 0 4 0 0 0 0 13
I632 Cerebral infarction due to uns 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
I633 Cerebral infarction due to thr 10 0 3 0 5 18 0 0 1 1 0 0 0 38
I634 Cerebral infarction due to emb 182 6 2 10 5 7 1 3 1 3 5 0 0 225
I635 Cerebral infarction due to uns 0 0 4 0 2 1 15 0 11 0 0 0 0 33
I636 Cerebral infarction due to cer 27 0 3 1 0 0 0 2 0 4 0 0 0 37
I638 Other cerebral infarction 0 0 1 2 2 3 0 4 0 0 0 0 0 12
I639 Cerebral infarction,unspecifie 26 5 28 86 88 63 7 134 34 4 5 7 0 487
I64 Stroke,not specified as haemor 593 15 163 183 326 175 60 448 149 97 166 88 78 2,541
I652 Occlusion and stenosis of caro 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I658 Occlusion and stenosis of othe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I660 Occlusion and stenosis of midd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
I661 Occlusion and stenosis of ante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
I663 Occlusion and stenosis of cere 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
I669 Occlusion and stenosis of unsp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I670 Dissection of cerebral arterie 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
I671 Cerebral aneurysm, nonruptured 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
I674 Hypertensive encephalopathy 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I675 Moyamoya disease 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
I676 Nonpyogenic thrombosis of intr 4 0 2 0 11 0 0 0 5 0 3 0 0 25
I678 Other specified cerebrovascula 0 0 1 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 27
I679 Cerebrovascular disease, unspe 1 0 3 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 13
I690 Sequelae of subarachnoid haemo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I691 Sequelae of intracerebral haem 1 5 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 16
I692 Sequelae of other nontraumatic 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
I693 Sequelae of cerebral infarctio 7 82 110 0 0 99 7 5 3 9 0 1 0 323
I694 Sequelae of stroke, not specif 25 33 18 6 12 48 128 11 56 67 29 1 15 449
I698 Sequelae of other and unspecif 1 0 61 0 25 16 31 2 319 0 3 0 0 458