จำนวนผู้มารับบริการโรคหลอดเลือดสมอง แผนกผู้ป่วยนอก อันดับโรค ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค รพท.มค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม รวม
I607 Subarachnoid haemorrhage from 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
I608 Other subarachnoid haemorrhage 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
I609 Subarachnoid haemorrhage, unsp 17 0 5 2 3 3 0 0 2 1 0 1 0 34
I610 Intracerebral haemorrhage in h 104 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 113
I611 Intracerebral haemorrhage in h 0 0 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 7
I612 Intracerebral haemorrhage in h 3 0 4 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 12
I613 Intracerebral haemorrhage in b 13 0 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 20
I614 Intracerebral haemorrhage in c 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
I615 Intracerebral haemorrhage, int 33 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35
I616 Intracerebral haemorrhage, mul 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I618 Other intracerebral haemorrhag 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
I619 Intracerebral haemorrhage, uns 165 7 16 2 14 5 10 4 11 3 2 3 1 243
I620 Subdural haemorrhage (acute)(n 65 1 7 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 81
I621 Nontramatic extradural haemorr 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
I629 Intracranial haemorrhage (nont 6 0 13 14 5 3 10 0 1 0 0 0 0 52
I630 Cerebral infarction due to thr 3 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 10
I631 Cerebral infarction due to emb 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 11
I632 Cerebral infarction due to uns 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7
I633 Cerebral infarction due to thr 116 0 1 0 14 51 0 14 7 0 0 2 0 205
I634 Cerebral infarction due to emb 933 9 6 0 1 42 1 0 0 0 0 0 0 992
I635 Cerebral infarction due to uns 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
I636 Cerebral infarction due to cer 36 0 5 0 0 6 0 2 2 1 0 0 0 52
I638 Other cerebral infarction 1 0 1 0 2 14 0 0 1 0 0 7 0 26
I639 Cerebral infarction,unspecifie 174 61 101 17 118 194 26 34 76 3 2 58 0 864
I64 Stroke,not specified as haemor 3,083 94 764 514 912 644 134 1,460 645 188 454 285 341 9,518
I652 Occlusion and stenosis of caro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
I659 Occlusion and stenosis of unsp 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
I660 Occlusion and stenosis of midd 1 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 7
I661 Occlusion and stenosis of ante 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
I663 Occlusion and stenosis of cere 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
I669 Occlusion and stenosis of unsp 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
I670 Dissection of cerebral arterie 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6
I671 Cerebral aneurysm, nonruptured 26 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 2 0 34
I672 Cerebral atherosclerosis 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
I674 Hypertensive encephalopathy 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
I675 Moyamoya disease 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
I676 Nonpyogenic thrombosis of intr 11 1 8 0 8 1 0 0 6 0 0 0 0 35
I678 Other specified cerebrovascula 0 0 5 0 0 5 34 1 0 0 0 0 0 45
I679 Cerebrovascular disease, unspe 4 0 5 0 10 6 0 0 4 4 5 0 5 43
I680 Cerebral amyloid angiopathy (E 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
I681 Cerebral arteristis in infecti 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
I688 Other cerebrovascular disorder 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I691 Sequelae of intracerebral haem 7 4 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 20
I692 Sequelae of other nontraumatic 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
I693 Sequelae of cerebral infarctio 51 9 196 0 8 300 26 7 1 11 0 2 4 615
I694 Sequelae of stroke, not specif 655 153 102 72 69 164 373 19 26 136 6 11 13 1,799
I698 Sequelae of other and unspecif 9 30 326 0 125 44 55 9 425 19 52 0 10 1,104