ช่วงวันที่
จำนวนผู้มารับบริการโรคหลอดเลือดสมอง แผนกผู้ป่วยนอก อันดับโรค
รหัส โรค รพท.มค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม รวม
I639 Cerebral infarction,unspecifie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
I64 Stroke,not specified as haemor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 0 34
I694 Sequelae of stroke, not specif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3