ช่วงวันที่
จำนวนผู้มารับบริการโรคหลอดเลือดสมอง แผนกผู้ป่วยนอก อันดับโรค
รหัส โรค รพท.มค แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม รวม
I601 Subarachnoid haemorrhage from 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I602 Subarachnoid haemorrhage from 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
I607 Subarachnoid haemorrhage from 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
I608 Other subarachnoid haemorrhage 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5
I609 Subarachnoid haemorrhage, unsp 18 0 8 1 1 3 0 1 2 1 0 0 0 35
I610 Intracerebral haemorrhage in h 68 0 1 0 4 3 1 5 5 0 2 0 1 90
I611 Intracerebral haemorrhage in h 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
I612 Intracerebral haemorrhage in h 0 0 0 0 1 1 1 0 4 4 0 0 0 11
I613 Intracerebral haemorrhage in b 10 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 18
I614 Intracerebral haemorrhage in c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I615 Intracerebral haemorrhage, int 10 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 13
I616 Intracerebral haemorrhage, mul 0 0 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 0 13
I618 Other intracerebral haemorrhag 0 0 2 2 14 2 0 0 1 0 0 0 0 21
I619 Intracerebral haemorrhage, uns 94 4 19 11 25 13 10 8 10 1 0 5 1 201
I620 Subdural haemorrhage (acute)(n 42 0 5 2 0 6 2 1 0 1 0 0 8 67
I621 Nontramatic extradural haemorr 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10
I629 Intracranial haemorrhage (nont 10 0 3 9 4 5 1 1 13 2 0 0 0 48
I630 Cerebral infarction due to thr 1 0 0 0 5 6 0 1 0 0 0 0 0 13
I631 Cerebral infarction due to emb 0 0 0 5 0 14 0 0 5 0 0 0 0 24
I632 Cerebral infarction due to uns 2 0 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0 17
I633 Cerebral infarction due to thr 25 0 6 0 15 96 0 2 3 3 0 1 0 151
I634 Cerebral infarction due to emb 610 11 4 24 23 29 7 6 2 13 15 0 0 744
I635 Cerebral infarction due to uns 8 0 16 3 4 3 32 0 23 1 1 0 0 91
I636 Cerebral infarction due to cer 69 0 7 1 3 2 1 2 1 11 0 0 0 97
I638 Other cerebral infarction 2 0 1 3 10 11 0 5 0 0 0 0 0 32
I639 Cerebral infarction,unspecifie 98 17 88 180 247 264 20 239 84 23 8 15 0 1,283
I64 Stroke,not specified as haemor 2,149 47 441 504 938 576 225 1,136 313 198 397 201 225 7,350
I652 Occlusion and stenosis of caro 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
I658 Occlusion and stenosis of othe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I660 Occlusion and stenosis of midd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
I661 Occlusion and stenosis of ante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
I663 Occlusion and stenosis of cere 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
I669 Occlusion and stenosis of unsp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I670 Dissection of cerebral arterie 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4
I671 Cerebral aneurysm, nonruptured 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
I672 Cerebral atherosclerosis 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
I674 Hypertensive encephalopathy 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
I675 Moyamoya disease 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
I676 Nonpyogenic thrombosis of intr 18 0 6 1 27 2 1 0 12 0 8 0 0 75
I678 Other specified cerebrovascula 0 0 5 0 0 1 90 0 0 0 0 0 0 96
I679 Cerebrovascular disease, unspe 5 0 5 7 3 0 1 0 0 4 2 0 0 27
I680 Cerebral amyloid angiopathy (E 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
I690 Sequelae of subarachnoid haemo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
I691 Sequelae of intracerebral haem 3 11 0 0 0 25 0 0 0 5 0 0 0 44
I692 Sequelae of other nontraumatic 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
I693 Sequelae of cerebral infarctio 26 305 308 0 2 443 23 13 4 36 0 1 0 1,161
I694 Sequelae of stroke, not specif 87 77 40 17 30 184 452 31 131 199 62 1 19 1,330
I698 Sequelae of other and unspecif 2 0 162 0 87 51 131 6 724 1 7 0 0 1,171