ช่วงวันที่
รายงานอันดับโรค แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค.
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง
C18 Malignant neoplasm of colon 96 269
C20 Malignant neoplasm of rectum 53 113
C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 75 106
C50 Malignant neoplasm of breast 59 76
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 23 54
C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 41 49
C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction 20 35
C67 Malignant neoplasm of bladder 19 23
C53 Malignant neoplasm of cervix uteri 17 22
C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 14 19
C54 Malignant neoplasm of corpus uteri 16 17
C92 Myeloid leukaemia 11 14
C16 Malignant neoplasm of stomach 12 13
C61 Malignant neoplasm of prostate 11 12
C79 Secondary malignant neoplasm of other sites 11 11
C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 6 11
C56 Malignant neoplasm of ovary 8 10
C25 Malignant neoplasm of pancreas 8 10
C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma 8 9
C15 Malignant neoplasm of oesophagus 8 8
C32 Malignant neoplasm of larynx 7 7
C95 Leukaemia of unspecified cell type 7 7
C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs 6 6
C11 Malignant neoplasm of nasopharynx 6 6
C48 Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum 4 5
C44 Other malignant neoplasms of skin 5 5
C60 Malignant neoplasm of penis 4 5
C84 Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas 3 4
C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites 4 4
C77 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes 4 4
C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis 4 4
C02 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue 3 3
C09 Malignant neoplasm of tonsil 3 3
C82 Follicular [nodular] non-Hodgkin's lymphoma 1 3
C80 Malignant neoplasm without specification of site 2 3
C23 Malignant neoplasm of gallbladder 3 3
C71 Malignant neoplasm of brain 3 3
C66 Malignant neoplasm of ureter 2 2
C88 Malignant immunoproliferative diseases 1 2
C49 Malignant neoplasm of other connective and soft tissue 2 2
C62 Malignant neoplasm of testis 1 1
C07 Malignant neoplasm of parotid gland 1 1
C41 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites 1 1
C13 Malignant neoplasm of hypopharynx 1 1
C12 Malignant neoplasm of pyriform sinus 1 1
C43 Malignant melanoma of skin 1 1
C00 Malignant neoplasm of lip 1 1
C68 Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs 1 1
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract 1 1
C38 Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura 1 1