ช่วงวันที่
รายงานอันดับโรค แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค.
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง
C18 Malignant neoplasm of colon 44 53
C20 Malignant neoplasm of rectum 26 38
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 17 23
C50 Malignant neoplasm of breast 22 22
C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 20 21
C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 13 17
C16 Malignant neoplasm of stomach 7 10
C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction 8 9
C79 Secondary malignant neoplasm of other sites 6 6
C53 Malignant neoplasm of cervix uteri 6 6
C61 Malignant neoplasm of prostate 6 6
C54 Malignant neoplasm of corpus uteri 5 5
C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 4 4
C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 3 3
C67 Malignant neoplasm of bladder 3 3
C41 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites 2 3
C32 Malignant neoplasm of larynx 3 3
C25 Malignant neoplasm of pancreas 3 3
C92 Myeloid leukaemia 3 3
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract 2 3
C88 Malignant immunoproliferative diseases 2 2
C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs 2 2
C11 Malignant neoplasm of nasopharynx 2 2
C09 Malignant neoplasm of tonsil 2 2
C23 Malignant neoplasm of gallbladder 2 2
C49 Malignant neoplasm of other connective and soft tissue 2 2
C95 Leukaemia of unspecified cell type 2 2
C91 Lymphoid leukaemia 1 1
C01 Malignant neoplasm of base of tongue 1 1
C02 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue 1 1
C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma 1 1
C56 Malignant neoplasm of ovary 1 1
C84 Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas 1 1
C81 Hodgkin's disease 1 1
C12 Malignant neoplasm of pyriform sinus 1 1
C15 Malignant neoplasm of oesophagus 1 1
C65 Malignant neoplasm of renal pelvis 1 1
C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis 1 1
C00 Malignant neoplasm of lip 1 1