ช่วงวันที่
รายงานอันดับโรค แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค.
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง
C18 Malignant neoplasm of colon 202 699
C20 Malignant neoplasm of rectum 135 502
C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 245 352
C50 Malignant neoplasm of breast 181 247
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 52 242
C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 145 184
C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction 41 121
C16 Malignant neoplasm of stomach 39 101
C61 Malignant neoplasm of prostate 43 63
C67 Malignant neoplasm of bladder 36 62
C92 Myeloid leukaemia 34 57
C79 Secondary malignant neoplasm of other sites 51 54
C53 Malignant neoplasm of cervix uteri 34 48
C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 33 42
C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs 30 36
C82 Follicular [nodular] non-Hodgkin's lymphoma 7 34
C25 Malignant neoplasm of pancreas 25 34
C15 Malignant neoplasm of oesophagus 22 32
C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 23 30
C23 Malignant neoplasm of gallbladder 20 29
C56 Malignant neoplasm of ovary 19 29
C54 Malignant neoplasm of corpus uteri 25 29
C44 Other malignant neoplasms of skin 24 27
C11 Malignant neoplasm of nasopharynx 20 25
C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma 19 22
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract 8 20
C88 Malignant immunoproliferative diseases 5 20
C95 Leukaemia of unspecified cell type 17 19
C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis 13 16
C32 Malignant neoplasm of larynx 11 15
C49 Malignant neoplasm of other connective and soft tissue 12 14
C71 Malignant neoplasm of brain 11 13
C09 Malignant neoplasm of tonsil 8 11
C02 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue 9 10
C12 Malignant neoplasm of pyriform sinus 4 9
C91 Lymphoid leukaemia 6 8
C48 Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum 4 6
C04 Malignant neoplasm of floor of mouth 4 6
C00 Malignant neoplasm of lip 4 6
C66 Malignant neoplasm of ureter 5 5
C80 Malignant neoplasm without specification of site 5 5
C41 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites 3 5
C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites 5 5
C10 Malignant neoplasm of oropharynx 3 5
C13 Malignant neoplasm of hypopharynx 3 4
C26 Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs 2 4
C08 Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands 3 3
C01 Malignant neoplasm of base of tongue 3 3
C81 Hodgkin's disease 3 3
C60 Malignant neoplasm of penis 3 3