ช่วงวันที่
รายงานอันดับโรค แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค.
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง
C50 Malignant neoplasm of breast 86 199
C18 Malignant neoplasm of colon 79 154
C20 Malignant neoplasm of rectum 48 96
C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 56 61
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 18 39
C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 25 31
C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 8 16
C53 Malignant neoplasm of cervix uteri 13 15
C71 Malignant neoplasm of brain 4 15
C91 Lymphoid leukaemia 4 14
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract 8 13
C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction 9 13
C56 Malignant neoplasm of ovary 8 12
C95 Leukaemia of unspecified cell type 8 11
C92 Myeloid leukaemia 10 10
C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs 9 10
C79 Secondary malignant neoplasm of other sites 9 10
C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma 9 9
C16 Malignant neoplasm of stomach 5 7
C17 Malignant neoplasm of small intestine 2 7
C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 7 7
C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis 6 6
C61 Malignant neoplasm of prostate 5 5
C67 Malignant neoplasm of bladder 4 4
C13 Malignant neoplasm of hypopharynx 1 4
C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites 3 4
C11 Malignant neoplasm of nasopharynx 3 3
C15 Malignant neoplasm of oesophagus 2 3
C88 Malignant immunoproliferative diseases 2 3
C54 Malignant neoplasm of corpus uteri 3 3
C44 Other malignant neoplasms of skin 3 3
C77 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes 2 2
C48 Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum 2 2
C49 Malignant neoplasm of other connective and soft tissue 2 2
C00 Malignant neoplasm of lip 2 2
C07 Malignant neoplasm of parotid gland 1 1
C02 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue 1 1
C93 Monocytic leukaemia 1 1
C08 Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands 1 1
C32 Malignant neoplasm of larynx 1 1
C62 Malignant neoplasm of testis 1 1
C60 Malignant neoplasm of penis 1 1
C23 Malignant neoplasm of gallbladder 1 1
C25 Malignant neoplasm of pancreas 1 1
C26 Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs 1 1
C41 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites 1 1
C38 Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura 1 1
C74 Malignant neoplasm of adrenal gland 1 1