รายงานอันดับโรค แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค. ปีงบประมาณ 2561
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง
C50 Malignant neoplasm of breast 134 433
C18 Malignant neoplasm of colon 119 280
C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 125 151
C20 Malignant neoplasm of rectum 76 148
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 27 75
C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 38 44
C16 Malignant neoplasm of stomach 25 34
C53 Malignant neoplasm of cervix uteri 24 31
C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 17 27
C92 Myeloid leukaemia 18 26
C71 Malignant neoplasm of brain 8 26
C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction 14 24
C61 Malignant neoplasm of prostate 14 19
C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs 19 19
C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 16 18
C67 Malignant neoplasm of bladder 11 16
C95 Leukaemia of unspecified cell type 10 13
C91 Lymphoid leukaemia 5 13
C79 Secondary malignant neoplasm of other sites 12 12
C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma 12 12
C60 Malignant neoplasm of penis 7 11
C11 Malignant neoplasm of nasopharynx 9 11
C02 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue 7 10
C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites 9 9
C84 Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas 3 8
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract 4 8
C54 Malignant neoplasm of corpus uteri 6 8
C56 Malignant neoplasm of ovary 8 8
C15 Malignant neoplasm of oesophagus 6 7
C23 Malignant neoplasm of gallbladder 7 7
C32 Malignant neoplasm of larynx 6 7
C44 Other malignant neoplasms of skin 6 6
C25 Malignant neoplasm of pancreas 6 6
C48 Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum 4 4
C77 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes 4 4
C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis 3 4
C38 Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura 3 3
C62 Malignant neoplasm of testis 2 3
C13 Malignant neoplasm of hypopharynx 1 2
C88 Malignant immunoproliferative diseases 1 2
C12 Malignant neoplasm of pyriform sinus 2 2
C08 Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands 2 2
C49 Malignant neoplasm of other connective and soft tissue 2 2
C06 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth 1 1
C09 Malignant neoplasm of tonsil 1 1
C05 Malignant neoplasm of palate 1 1
C66 Malignant neoplasm of ureter 1 1
C82 Follicular [nodular] non-Hodgkin's lymphoma 1 1
C26 Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs 1 1
C17 Malignant neoplasm of small intestine 1 1