ช่วงวันที่
รายงานอันดับโรค แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค.
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง
C18 Malignant neoplasm of colon 136 451
C50 Malignant neoplasm of breast 166 446
C20 Malignant neoplasm of rectum 84 214
C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 135 152
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 31 104
C16 Malignant neoplasm of stomach 26 70
C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 49 64
C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction 22 61
C53 Malignant neoplasm of cervix uteri 28 38
C92 Myeloid leukaemia 18 35
C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs 25 28
C25 Malignant neoplasm of pancreas 11 23
C79 Secondary malignant neoplasm of other sites 21 21
C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma 19 20
C56 Malignant neoplasm of ovary 12 19
C61 Malignant neoplasm of prostate 13 17
C11 Malignant neoplasm of nasopharynx 15 16
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract 5 16
C15 Malignant neoplasm of oesophagus 7 15
C95 Leukaemia of unspecified cell type 14 15
C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 14 15
C44 Other malignant neoplasms of skin 14 14
C67 Malignant neoplasm of bladder 12 13
C54 Malignant neoplasm of corpus uteri 6 12
C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 10 10
C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis 7 9
C71 Malignant neoplasm of brain 7 7
C91 Lymphoid leukaemia 6 7
C02 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue 7 7
C32 Malignant neoplasm of larynx 4 6
C82 Follicular [nodular] non-Hodgkin's lymphoma 2 5
C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites 5 5
C77 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes 5 5
C49 Malignant neoplasm of other connective and soft tissue 4 5
C23 Malignant neoplasm of gallbladder 4 5
C17 Malignant neoplasm of small intestine 3 4
C84 Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas 2 3
C12 Malignant neoplasm of pyriform sinus 2 3
C80 Malignant neoplasm without specification of site 3 3
C00 Malignant neoplasm of lip 3 3
C38 Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura 3 3
C48 Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum 3 3
C01 Malignant neoplasm of base of tongue 1 2
C68 Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs 2 2
C41 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites 2 2
C07 Malignant neoplasm of parotid gland 2 2
C13 Malignant neoplasm of hypopharynx 2 2
C09 Malignant neoplasm of tonsil 2 2
C10 Malignant neoplasm of oropharynx 1 1
C52 Malignant neoplasm of vagina 1 1