ช่วงวันที่
รายงานอันดับโรค แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค.
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง
C50 Malignant neoplasm of breast 134 394
C18 Malignant neoplasm of colon 118 312
C20 Malignant neoplasm of rectum 79 215
C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 125 150
C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 50 61
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 22 46
C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction 27 42
C53 Malignant neoplasm of cervix uteri 22 31
C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 12 31
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract 14 28
C71 Malignant neoplasm of brain 8 28
C95 Leukaemia of unspecified cell type 15 21
C56 Malignant neoplasm of ovary 11 19
C79 Secondary malignant neoplasm of other sites 18 19
C16 Malignant neoplasm of stomach 14 18
C91 Lymphoid leukaemia 5 18
C92 Myeloid leukaemia 13 17
C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs 16 17
C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis 13 13
C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 11 13
C61 Malignant neoplasm of prostate 10 12
C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma 12 12
C15 Malignant neoplasm of oesophagus 7 12
C17 Malignant neoplasm of small intestine 2 12
C67 Malignant neoplasm of bladder 8 10
C44 Other malignant neoplasms of skin 6 6
C11 Malignant neoplasm of nasopharynx 6 6
C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites 5 6
C60 Malignant neoplasm of penis 5 6
C77 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes 5 5
C49 Malignant neoplasm of other connective and soft tissue 3 5
C13 Malignant neoplasm of hypopharynx 1 5
C54 Malignant neoplasm of corpus uteri 5 5
C48 Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum 4 4
C32 Malignant neoplasm of larynx 3 4
C00 Malignant neoplasm of lip 3 4
C88 Malignant immunoproliferative diseases 2 3
C02 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue 3 3
C25 Malignant neoplasm of pancreas 3 3
C23 Malignant neoplasm of gallbladder 2 2
C08 Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands 2 2
C07 Malignant neoplasm of parotid gland 1 1
C93 Monocytic leukaemia 1 1
C10 Malignant neoplasm of oropharynx 1 1
C80 Malignant neoplasm without specification of site 1 1
C26 Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs 1 1
C41 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites 1 1
C75 Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures 1 1
C72 Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous 1 1
C38 Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura 1 1