ช่วงวันที่
รายงานอันดับโรค แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค.
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง
C50 Malignant neoplasm of breast 98 249
C18 Malignant neoplasm of colon 81 191
C20 Malignant neoplasm of rectum 57 119
C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 72 85
C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction 21 45
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 18 43
C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 24 34
C16 Malignant neoplasm of stomach 15 28
C92 Myeloid leukaemia 16 21
C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 14 20
C61 Malignant neoplasm of prostate 10 13
C95 Leukaemia of unspecified cell type 11 11
C53 Malignant neoplasm of cervix uteri 9 11
C15 Malignant neoplasm of oesophagus 8 10
C79 Secondary malignant neoplasm of other sites 9 10
C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 7 10
C23 Malignant neoplasm of gallbladder 5 9
C44 Other malignant neoplasms of skin 9 9
C25 Malignant neoplasm of pancreas 7 8
C71 Malignant neoplasm of brain 7 7
C56 Malignant neoplasm of ovary 5 5
C67 Malignant neoplasm of bladder 5 5
C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs 5 5
C84 Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas 3 5
C11 Malignant neoplasm of nasopharynx 2 5
C82 Follicular [nodular] non-Hodgkin's lymphoma 2 4
C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma 4 4
C91 Lymphoid leukaemia 3 4
C06 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth 3 3
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract 3 3
C32 Malignant neoplasm of larynx 2 3
C02 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue 3 3
C54 Malignant neoplasm of corpus uteri 3 3
C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites 2 2
C60 Malignant neoplasm of penis 2 2
C01 Malignant neoplasm of base of tongue 2 2
C41 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites 2 2
C77 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes 2 2
C07 Malignant neoplasm of parotid gland 1 1
C03 Malignant neoplasm of gum 1 1
C93 Monocytic leukaemia 1 1
C49 Malignant neoplasm of other connective and soft tissue 1 1
C09 Malignant neoplasm of tonsil 1 1
C81 Hodgkin's disease 1 1
C13 Malignant neoplasm of hypopharynx 1 1
C17 Malignant neoplasm of small intestine 1 1
C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis 1 1
C62 Malignant neoplasm of testis 1 1
C37 Malignant neoplasm of thymus 1 1
C38 Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura 1 1