ช่วงวันที่
รายงานอันดับโรค แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค.
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง
C50 Malignant neoplasm of breast 140 413
C18 Malignant neoplasm of colon 100 312
C20 Malignant neoplasm of rectum 76 199
C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 120 139
C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction 30 75
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 23 74
C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 44 58
C16 Malignant neoplasm of stomach 19 54
C92 Myeloid leukaemia 25 34
C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 16 23
C53 Malignant neoplasm of cervix uteri 15 20
C61 Malignant neoplasm of prostate 15 19
C79 Secondary malignant neoplasm of other sites 16 17
C25 Malignant neoplasm of pancreas 11 16
C15 Malignant neoplasm of oesophagus 9 15
C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 9 14
C95 Leukaemia of unspecified cell type 14 14
C44 Other malignant neoplasms of skin 14 14
C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma 12 12
C23 Malignant neoplasm of gallbladder 5 12
C71 Malignant neoplasm of brain 10 10
C67 Malignant neoplasm of bladder 9 9
C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs 8 8
C56 Malignant neoplasm of ovary 6 7
C77 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes 5 6
C91 Lymphoid leukaemia 5 6
C82 Follicular [nodular] non-Hodgkin's lymphoma 2 6
C60 Malignant neoplasm of penis 6 6
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract 6 6
C84 Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas 3 5
C54 Malignant neoplasm of corpus uteri 4 5
C11 Malignant neoplasm of nasopharynx 2 5
C02 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue 5 5
C06 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth 4 4
C37 Malignant neoplasm of thymus 1 4
C32 Malignant neoplasm of larynx 2 4
C38 Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura 4 4
C41 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites 3 3
C88 Malignant immunoproliferative diseases 1 2
C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites 2 2
C75 Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures 2 2
C43 Malignant melanoma of skin 1 2
C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis 2 2
C62 Malignant neoplasm of testis 2 2
C01 Malignant neoplasm of base of tongue 2 2
C93 Monocytic leukaemia 1 1
C03 Malignant neoplasm of gum 1 1
C86 1 1
C07 Malignant neoplasm of parotid gland 1 1
C09 Malignant neoplasm of tonsil 1 1