ช่วงวันที่
รายงานอันดับโรค แผนกผู้ป่วยใน สาขาโรคมะเร็ง รพท.มค.
รหัส โรค จำนวนคน จำนวนครั้ง
C50 Malignant neoplasm of breast 180 637
C18 Malignant neoplasm of colon 142 511
C20 Malignant neoplasm of rectum 96 311
C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 177 209
C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 32 124
C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction 44 115
C16 Malignant neoplasm of stomach 30 101
C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 73 99
C92 Myeloid leukaemia 32 48
C53 Malignant neoplasm of cervix uteri 25 36
C79 Secondary malignant neoplasm of other sites 29 32
C95 Leukaemia of unspecified cell type 24 27
C61 Malignant neoplasm of prostate 21 27
C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 18 25
C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 13 24
C44 Other malignant neoplasms of skin 21 24
C15 Malignant neoplasm of oesophagus 14 23
C25 Malignant neoplasm of pancreas 14 21
C23 Malignant neoplasm of gallbladder 7 20
C85 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma 18 18
C78 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs 14 15
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract 9 13
C67 Malignant neoplasm of bladder 12 12
C71 Malignant neoplasm of brain 12 12
C77 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes 7 11
C56 Malignant neoplasm of ovary 10 11
C11 Malignant neoplasm of nasopharynx 4 9
C32 Malignant neoplasm of larynx 5 9
C60 Malignant neoplasm of penis 8 8
C91 Lymphoid leukaemia 7 8
C54 Malignant neoplasm of corpus uteri 7 8
C02 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue 7 7
C84 Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas 3 6
C82 Follicular [nodular] non-Hodgkin's lymphoma 2 6
C38 Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura 6 6
C80 Malignant neoplasm without specification of site 5 5
C76 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites 5 5
C06 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth 4 4
C37 Malignant neoplasm of thymus 1 4
C88 Malignant immunoproliferative diseases 1 4
C49 Malignant neoplasm of other connective and soft tissue 2 4
C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis 3 3
C01 Malignant neoplasm of base of tongue 3 3
C41 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites 3 3
C43 Malignant melanoma of skin 2 3
C03 Malignant neoplasm of gum 2 2
C00 Malignant neoplasm of lip 2 2
C04 Malignant neoplasm of floor of mouth 2 2
C75 Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures 2 2
C62 Malignant neoplasm of testis 2 2